Nyheter


Checklista ska göra byggande mer hållbart

2021-04-15: Nu inför Södertälje kommun hållbara mål för byggande redan på markanvisningsstadiet. De exploatörer som är intresserade av att köpa och bygga på Södertälje kommuns mark måste först förbinda sig att uppfylla hållbarhetskrav i ett redan tidigt skede. Därför har kommunen nu infört riktlinjer för hållbart byggande med checklista. Läs mer >


Majoritetspolitikerna vill göra Södertälje tryggare, hållbarare och mer tillgängligt

2021-04-14: Kommunstyrelsen fattade onsdag 14 april beslut om ett investeringspaket på 75 miljoner kronor för 2021–2022. Majoritetspartierna i kommunstyrelsen, S, KD, C och MP tar pengarna av 2020 års ”mycket goda resultat”. Läs mer >


Butikspersonal tipsar om aktiviteter för äldre

2021-04-14: Där det finns sociala kontakter finns det möjlighet att sprida information. Med den insikten skapade Kultur 365 ett nytt sätt att sprida information till äldre via butikspersonal i Södertäljes butiker. Just nu berättar man om att PlaymÄkers (en av Kultur 365:s aktiviteter) kan bokas för att ge teknikhjälp i hemmet, att man kan ringa Seniorlinjen om man känner sig ensam och att mötesplatserna i Södertälje erbjuder promenadsällskap på förmiddagarna tre dagar varje vecka. Läs mer >


Nya skyltar berättar om parkens historia

2021-04-14: Nu har nya skyltar satts upp i Södertäljes parker med illustrationer och information om parkens historia. Även lekplatser och hundrastgårdar har fått nya skyltar med uppdaterade illustrationer och trivselregler. Läs mer >


Anhörigstödet finns för dig

2021-04-12: Kommunens anhörigstöd i Södertälje finns till för dig som är anhörig till någon som är äldre, som har fysisk eller psykisk sjukdom eller funktionsnedsättning, samt till dig som har en närstående med missbruks- eller beroendeproblematik. Läs mer >


Hälsans stig i Södertälje dras om

2021-04-09: Hälsans stig finns både i centrala Södertälje och i Fornhöjden. Slingan i centrum tas ner tillfälligt för att under 2022 dras om. Även Hälsans stig i Fornhöjden kommer att dras om under hösten. Läs mer >


Konstaterad fågelinfluensa i Södertälje och länet

2021-04-08: Under mars månad påträffades fågelinfluensa hos två vilda fåglar i Södertälje kommun. Smittade fåglar har även konstaterats i Ekerö kommun och i Nacka kommun. Bakgrunden är ett större utbrott av fågelinfluensa i Sverige och i Europa. Läs mer >


Vill du ta emot en ung person i ditt hem?

2021-04-08: Skulle du vilja engagera dig för ett barn eller en tonåring? Kan du ta emot någon i ditt hem för kortare eller längre tid? Södertälje kommun söker just nu jour- och familjehem. Läs mer >


Alternativa sätt att fira studenten i Södertälje i år

2021-04-06: Södertälje kommun försöker hitta vägar att fira studenten på utan stora folksamlingar. Detta eftersom Södertälje tillsammans med övriga kommuner i Stockholms län beslutat att inte ordna något traditionellt studentfirande i år. Läs mer >


Hovsjö strukturplan är nu klar

2021-04-01: Nu har den nya strukturplanen för Hovsjö godkänts. Den ska visa hur Hovsjö kan utvecklas i framtiden med stadskvaliteter och en större variation av bostäder, bostäder, parker, verksamheter och service. Läs mer >