Nyheter


Södertälje kommun öppnar upp idrottsanläggningar för utomhusträning

2021-01-15: Smittskyddsläkaren i Region Stockholm släpper på den regionala restriktionen gällande utomhusträning. Detta innebär att Södertälje kommun öppnar kommunens idrottsanläggningar för utomhusträning från och med måndag den 18 januari. Läs mer >


Hälsoprojekt för seniorer på distans

2021-01-15: Torekällgymnasiets elever på vård- och omsorgsprogrammet kommer även i år att genomföra ett hälsoprojekt för personer som är 65+. Den här gången sker projektet på distans. Läs mer >


Södertälje stadshus exteriört, med kommunens logotyp på fasaden.
Södertälje kommun tar över Nykvarns överförmyndarverksamhet

2021-01-14: Den 15 januari 2021 flyttar Nykvarns överförmyndarverksamhet över till Södertälje kommun. I Nykvarn kommun kommer överförmyndaren inte längre att ha något kansli och handläggaren i kommunen slutar sin tjänst. Läs mer >


äldre kvinna talar i telefon i sitt hem
Äldre ensamma i hemmet riskerar att utnyttjas av bedragare

2021-01-14: Många har redan börjat vaccinera sig mot covid-19 och nu finns risk att bedragare ser ytterligare ett sammanhang där de kan lura folk. Det har kommit rapporter om att misstänkta bedragare har börjat ringa upp äldre för att säga att de kommer från exempelvis Folkhälsomyndigheten och vill boka vaccinationstid. Läs mer >


Besöksförbud för äldreboenden förlängs

2021-01-14: Folkhälsomyndigheten har beslutat om förlängning för det tillfälliga besöksförbudet på vård- och omsorgsboenden för äldre i Södertälje kommun. Förbudet gäller till och med 2 februari 2021 och gäller på samtliga vård- och omsorgsboenden i kommunen. Läs mer >


Lämna synpunkter på detaljplaner

2021-01-14: Fredag den 15 januari är sista dagen för att lämna synpunkter på förslagen på ny detaljplan för Mariekälla 1:26 (Torekällberget) och Tellus 5 (Marenplan). Du finner mer information under Aktuellt, nyheterna längst ned under på Bo och bygga. Klicka dig vidare! Läs mer >


bild på vaccinspruta.
Vaccination mot covid-19 för medarbetare inom äldreomsorg, hemtjänst, LSS och socialpsykiatri

2021-01-11: Ett erbjudande om vaccination för personal i kommunal vård och omsorg, utförd i kommunal eller privat regi, börjar gälla den 11 januari 2020. Läs mer >


Nedre Torekällgatan avstängd för genomfartstrafik

2021-01-11: Telge Nät renoverar fjärrvärmekammaren utmed Nedre Torekällgatan. Arbetet innefattar grävning och innebär att gatan är stängd för genomfartstrafik. Arbetet påbörjas 11 januari och beräknas vara klart i slutet av februari. Läs mer >


Illustration av ett i som i information
Tillfällig pandemilag för covid-19

2021-01-08: Den nya pandemilagen som beslutades av riksdagen fredagen den 8 januari ger regeringen och andra myndigheter möjlighet att besluta om fler bindande smittskyddsåtgärder. Med stöd av den nya lagen har regeringen även fattat beslut om en så kallad begränsningsförordning som innebär maxantal för besökare i bland annat butiker och gym. Läs mer >


Tillfällig konst åter i Södertälje centrum

2021-01-08: Nu är det tillfälliga konstverket ”Vem” på plats på Gågatan i Södertälje centrum igen. Läs mer >