Nyheter


Information om skolstart på högstadiet

2021-01-07: Regeringen har den 7 januari meddelat om nya föreskrifter som gör det möjligt att övergå till delvis distansundervisning för högstadiet – allt för att minska trängsel i kollektivtrafiken eller minska trängsel i skolans lokaler. Läs mer >


Illustration av ett i som i information
Brandrök från Kagghamra

2021-01-07: Sedan 23 december brinner det i en avfallshög i Kagghamra, Botkyrka kommun. Röken sprider sig över stora områden och om du besväras av den ska du gå inomhus och stänga dörrar, fönster och ventilation. Läs mer >


Fortsatt distansundervisning för gymnasieskolor

2021-01-05: I december förlängde Folkhälsomyndigheten rekommendationen om att gymnasieskolor ska bedriva fjärr- eller distansundervisning till och med den 24 januari 2021. Detta gäller i Södertälje kommun efter jullovet. Läs mer >


Senast 15 januari vaccinationer klara på vård- och omsorgsboenden

2020-12-28: Samtliga personer på Södertälje kommuns vård- och omsorgsboenden som vill bli vaccinerade ska vara det före den 15 januari, enligt kommunens och läkarorganisationens plan. Läs mer >


Vaccination inom äldreomsorgen inleds 7 januari

2020-12-23: Ett vaccin är nu godkänt och leverans är på väg till Region Stockholm. Vaccination mot covid-19 kommer att genomföras successivt eftersom tillgången på vaccin kommer att vara både begränsad och ojämn under lång tid. Tillsammans med Regionen pågår nu planeringen för att säkra en trygg och smittsäker vaccinering. Läs mer >


Besöksförbudet på äldreboenden förlängs till 12 januari

2020-12-22: Folkhälsomyndigheten beslutat förlänga det tillfälliga besöksförbud för äldreboenden i kommunen. Förbudet gäller till och med den 12 januari 2021 och gäller på samtliga särskilda boenden i kommunen. Läs mer >


Södertälje kommun stänger idrottsanläggningar och bibliotek

2020-12-20: Den 18 december gav regeringen och Folkhälsomyndigheten besked om ytterligare skärpta restriktioner inför jul- och nyårshelgen. Som en följd av restriktionerna stänger Södertälje kommun samtliga bokningsbara idrottsanläggningar och bibliotek. Läs mer >


Distansundervisningen på gymnasiet förlängs till den 24 januari

2020-12-18: Regeringen rekommenderar nu att alla gymnasieskolor förlänger distansundervisningen till den 24 januari. Detta kommer att gälla i Södertälje kommun efter jullovet. Läs mer >


Besökstält möjliggör utomhusbesök på äldreboenden

2020-12-18: För att möjliggöra besök inför jul- och nyårshelgen har besökstält iordningställts utanför alla kommunens vård- och omsorgsboenden. Tälten skapar därmed möjlighet att besöka anhöriga på kommunala boenden under rådande besöksförbud. Värme och ljus har dragits in i tälten och medarbetarna på varje boende har på lite olika sätt försökt skapa en både säker och tillfredsställande miljö för möten. Läs mer >


Värdefull natur - Förslag till områden för skydd, naturvård och friluftsliv.

2020-12-18: Den 8 december godkände miljönämnden utredningen Värdefull natur - Förslag till områden för skydd, naturvård och friluftsliv. Läs mer >