Nyheter


Planbesked klart för Luna

2020-10-26: Stadsbyggnadsnämnden har beslutat att godkänna planbesked för Luna 8 (Lunagallerian). Förslaget innebär bland annat att platsen bryts ner till fyra mindre stadskvarter och att gågator mellan byggnaderna skapas. Läs mer >


Virtuell gymnasiemässa för Södertäljes niondeklassare

2020-10-26: Årets gymnasiemässa i Södertälje blir digital och kommer att äga rum den 9–10 november. Mässan är öppen för alla elever i årskurs 9 och varje klass kan delta en halv dag. Läs mer >


Foucaultgymnasiet startar utbildning med inriktning mot barn och fritid

2020-10-26: Ska du söka till gymnasiesärskolan till hösten? Är du intresserad av att arbeta inom barnomsorg, fritids eller friskvårdssektorn? Då kan Foucaultgymnasiets nya utbildning ”HVO – hälsa, vård och omsorg” vara något för dig. Läs mer >


Nytt mindre slukhål upptäckt på Stenvalvsbron

2020-10-23: Vid samma plats som i somras har det nu bildats ett nytt mindre slukhål. Del av gångbanan vid slukhålet kommer därför att stängas av. Läs mer >


Ekobanken vann hållbarhetspriset förra året. Prisutdelare var Hanna Klingborg kommunalråd (MP) och Alexander Rosenberg gruppledare och oppositionsråd (M).
Vem får hållbarhetspriset 2020?

2020-10-22: Södertälje kommun delar ut priset till en person, förening, företag eller organisation som jobbar aktivt med hållbarhetsfrågor. Ekobanken vann förra året (se bilden). De två finalister som nominerats till årets hållbarhetspris är: Under Tallarna och Pingstkyrkans sociala center. Vinnaren utses under en prisutdelning i slutet av november/början av december. Läs mer >


Förbättrat resultat för särskilt boende i brukarna egen mätning

2020-10-21: Boende på kommunens särskilda boenden svarar varje år på socialstyrelsens enkät på hur de upplever sin vård och omsorg. Jämfört med 2018 mätning har resultatet förbättrats när det gäller hur boende uppfattar sin måltidssituation samt den boendes bedömning av vård- och omsorgens omfattning och personalens bemötande. Södertäljes svarsfrekvens var 38,5% Läs mer >


Första spadtag för äldreboende i Hovsjö

2020-10-21: På onsdagen tog Södertälje kommun, byggbolaget Peab och fastighetsägare Hemsö det första spadtaget för byggandet av ett äldreboende i Hovsjö. Boendet ska stå klart om drygt ett år. Läs mer >


Fotografi av kommunvapnet på Stadshuset i  Södertälje
Krisledningsstaben är reaktiverad

2020-10-21: I går återaktiverades krisledningsstaben med anledning av att kommunkoncernen gör ett omtag kring hur vi tillsammans fortsätter att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer under coronapandemin. Fokus ligger särskilt på att möjliggöra distansarbete och att minska belastningen i kollektivtrafiken. Läs mer >


omsorgspersonal med en äldre man
Positiv trend när brukarna tycker till om hemtjänsten

2020-10-21: Hemtjänsten förbättrar sitt resultat i året brukarundersökning jämfört med tidigare år. Med en svarsfrekvens på 50,8 % kan en positiv trend avläsas när man jämför 2020 års siffror med resultatet från 2018 års mätning. Arbetet att förbättra hemtjänsten tar tid men årets brukarundersökning visar att det långsiktiga arbetet börjat ge resultat även om mycket arbete återstår. Läs mer >


Var med och tyck till om ny lekplats i Fornhöjden

2020-10-19: Fornhöjden ska få en ny lekplats år 2021-2022. Berätta för oss vad du tycker om parken och vad du vill kunna göra där i framtiden. Läs mer >