Nyheter


Fotografi av kommunvapnet på Stadshuset i  Södertälje
Södertälje kommun ingår i Skatteverkets pilotprojekt mot felaktig folkbokföring

2021-02-12: Skatteverket har startat ett pilotprojekt för att samverka med ett antal kommuner för att minska felaktig folkbokföring. Södertälje kommun, som är en av de som ingår i samarbetet, har under många år kritiserat bristerna i folkbokföringen, hur det bidragit till förstärkt segregation och trångboddhet och hur folkbokföringen utnyttjas som verktyg för brott mot välfärden. Läs mer >


Halvvägs in i utmaningen Vintercyklisten

2021-02-11: Fredag 12 februari är det vintercyklingens dag! Det firar vi med att låta några av våra Vintercyklister berätta mer om hur det går för dem halvvägs in i utmaningen Vintercyklisten, som kommunen anordnar för tredje året i rad. Läs mer >


Illustration med texten: Ny tillfällig pandemilaj från och med den 10 januari
Tillsyn av den tillfälliga pandemilagen

2021-02-11: Den nya tillfälliga pandemilagen/covid-19-lagen gäller från den 10 januari 2021 till den 30 september 2021. Lagen innebär att regeringen och myndigheter kan besluta om begränsningar och åtgärder för att förhindra smittspridning. Länsstyrelsen kontrollerar att lagen följs. Läs mer >


Vaccindos ett och två har nått nio av tio på äldreboenden

2021-02-10: Nio av tio av Södertäljes äldre som bor på särskilda boenden är nu vaccinerade med både dos ett och två mot covid-19. Vaccineringen i Stadshuset fortsätter en tid för medarbetare inom vård- och omsorg både i Södertälje och i övriga regionen. Läs mer >


Bild på stadshuset exteriört, bild på handelsplats Moraberg, bild på torghandel.
Kommunfullmäktige godkänner förlängt stödpaket till näringslivet

2021-02-09: Den pågående coronapandemin ger ett fortsatt tufft läge för många företag. Stödåtgärderna för det lokala näringslivet som kommunen beslutade om förra året förlängs till den 31 maj 2021. Två timmars gratis parkering på tre olika platser och kostnadsfri markupplåtelse för bland annat uteservering, gäller året ut. Läs mer >


Illustration som föreställer den nya idrottshallen i Mölnbo
Produktionsstart för ny idrottshall i Mölnbo

2021-02-05: Fredag den 5 februari beslutade kommunstyrelsen om produktionsstart av den nya idrottshallen i Mölnbo. Tidigare under veckan bestämde Vårdinge-Mölnbo kommundelsnämnd att den nya hallen ska heta Mölnboskogens aktivitetshall. Läs mer >


Barn som spelar ishockey på uterink
Södertälje kommun öppnar anläggningar och lokaler för gymnasieungdomar

2021-02-05: Från och med den 6 februari kan även äldre ungdomar som är födda 2002 eller senare delta i organiserade idrotts- och fritidsaktiviteter, både inomhus och utomhus. Folkhälsomyndighetens bedömning är att de positiva aspekterna av barn och ungas fysiska aktivitet överväger och därför görs en ändring i de allmänna råden. Läs mer >


Vi ser en person snett bakifrån som  håller upp en spruta för att ge en dos vaccin.
ödertälje stadsscen värd för vaccineringen av medarbetare

2021-02-04: Stadsscenen är värd för vaccineringen av medarbetare som arbetar nära boenden och omsorgstagare inom kommunal vård och omsorg. Kommunens omsorgskontor samordnar vaccinationen och företaget VaccinDirekt vaccinerar. Läs mer >


Extra skjuts för kommunkoncernens arbete med datadrivna beslut

2021-02-04: Södertälje kommuns arbete med digitalisering uppmärksammas. Vinnova satsar nu drygt 1,7 miljoner kronor över två år på Södertälje kommuns och Telge återvinnings samarbete med RISE Research institute of Sweden och Umeå universitet för hur det uppkopplade samhället kan användas i offentlig sektor. Läs mer >


Nominera till Jämställdhetspriset 2021

2021-02-04: Känner du en person, förening eller ett företag i Södertälje som arbetar aktivt med jämställdhetsfrågor? Nominera din kandidat till jämställdhetspriset senast måndag den 8 februari kl. 12.00. Läs mer >