Nyheter


Andreas Pålsson är Södertäljes nya stadsarkitekt

2022-05-06: Nu står det klart att det är Andreas Pålsson som får tjänsten som stadsarkitekt i Södertälje kommun. Han kommer närmast från en tjänst som studiochef på arkitektkontoret Liljewall och tillträder sin nya tjänst den 23 maj. Läs mer >


Nöjda medarbetare inom omsorgen trots hård belastning

2022-05-05: Medarbetarenkäten för omsorgskontoret visar på ett lyft jämför med tidigare år. Men omsorgskontoret jobbar nu för att bli ännu bättre. Ett lagarbete där alla är med och bidrar. Läs mer >


Snart kläs Strandgatan om till sommargata

2022-05-03: Under sommarmånaderna kommer delar av Strandgatan att möbleras om med fler sittplatser, grönska och uteserveringar för att skapa en levande sommargata. Innan sommargatan etableras regleras gatan om, vilket innebär bland annat att de kommunala parkeringsplatserna tillfälligt upphör. Läs mer >


Handlingsplan för klimatanpassning antagen

2022-05-03: Klimatförändringar och risker, i form av skyfall och värmeböljor märks redan av i samhället, vilket givetvis kommer att påverka kommunen och dess verksamheter i allt högre utsträckning. De klimatförändringar som samhället redan märker av, innebär att även Södertälje kommun behöver anpassas till dess konsekvenser. Därför har kommunstyrelsen antagit en handlingsplan för klimatanpassning. Läs mer >


Spontning påbörjas i arbetet med Stenvalvsbron

2022-05-03: Förberedelser pågår för nästa skede i arbetet med att rusta upp Stenvalvsbron. I slutet av veckan påbörjas spontningsarbetet som medför bullrande moment. Läs mer >


Södertäljefestivalen arrangeras sista helgen i augusti

2022-05-02: Den 26-28 augusti 2022 blir det Södertäljefestival i Södertälje City. Detaljplanering med artister och innehåll pågår för fullt. Läs mer >


Inbjudan till en digital föreläsning av organisationen Maskrosbarn.

2022-05-02: Onsdag den 11 maj kl 14.00-15.00 håller organisationen maskrosbarn en digital föreläsning. Föreläsningen är en del i den föreläsningsserie om suicidprevention som kommunen erbjuder anställda och allmänheten. Läs mer >


Riktlinjer för motverkan av korruption

2022-04-29: Kommunstyrelsen har antagit Riktlinjer för motverkan av korruption – mutor, jäv och oegentligheter. Riktlinjerna är ännu ett steg i arbetet med att motverka grov organiserad brottslighet i Södertälje kommunkoncern. Alla anställda och politiker ska ha kunskap om, kunna identifiera och upptäcka korruption, samt veta hur man går tillväga när man misstänker oegentligheter på sin arbetsplats. Läs mer >


Lilla Gästhamnen öppnar

2022-04-29: På valborgsmässoafton den 30 april kl. 12:00 öppnar Lilla Gästhamnen i yttre Maren. Här kommer det under sommaren att arrangeras grillkvällar för både södertäljebor och besökare. Läs mer >


Fullsatt konferens Kommuner som brottsplats

2022-04-28: Organiserad brottslighet har allt mer kommit upp på den kommunala agendan. Välfärdsbrott är inte sällan en del av den organiserade brottsligheten. Stora summor av offentliga medel försvinner varje år på grund av välfärdsbrottslighet. Det bidrar till att medborgarnas tillit till samhällssystemen, till den offentliga förvaltningen och medborgare emellan minskar. Hur blev kommunerna en brottsplats? Framgångsfaktorerna är insikt och samverkan mellan kommun, polis och övriga myndigheter. Läs mer >