Nyheter


Lämna synpunkter på detaljplaner

2021-01-14: Fredag den 15 januari är sista dagen för att lämna synpunkter på förslagen på ny detaljplan för Mariekälla 1:26 (Torekällberget) och Tellus 5 (Marenplan). Du finner mer information under Aktuellt, nyheterna längst ned under på Bo och bygga. Klicka dig vidare! Läs mer >


bild på vaccinspruta.
Vaccination mot covid-19 för medarbetare inom äldreomsorg, hemtjänst, LSS och socialpsykiatri

2021-01-11: Ett erbjudande om vaccination för personal i kommunal vård och omsorg, utförd i kommunal eller privat regi, börjar gälla den 11 januari 2020. Läs mer >


Nedre Torekällgatan avstängd för genomfartstrafik

2021-01-11: Telge Nät renoverar fjärrvärmekammaren utmed Nedre Torekällgatan. Arbetet innefattar grävning och innebär att gatan är stängd för genomfartstrafik. Arbetet påbörjas 11 januari och beräknas vara klart i slutet av februari. Läs mer >


Illustration av ett i som i information
Tillfällig pandemilag för covid-19

2021-01-08: Den nya pandemilagen som beslutades av riksdagen fredagen den 8 januari ger regeringen och andra myndigheter möjlighet att besluta om fler bindande smittskyddsåtgärder. Med stöd av den nya lagen har regeringen även fattat beslut om en så kallad begränsningsförordning som innebär maxantal för besökare i bland annat butiker och gym. Läs mer >


Tillfällig konst åter i Södertälje centrum

2021-01-08: Nu är det tillfälliga konstverket ”Vem” på plats på Gågatan i Södertälje centrum igen. Läs mer >


Information om skolstart på högstadiet

2021-01-07: Regeringen har den 7 januari meddelat om nya föreskrifter som gör det möjligt att övergå till delvis distansundervisning för högstadiet – allt för att minska trängsel i kollektivtrafiken eller minska trängsel i skolans lokaler. Läs mer >


Illustration av ett i som i information
Brandrök från Kagghamra

2021-01-07: Sedan 23 december brinner det i en avfallshög i Kagghamra, Botkyrka kommun. Röken sprider sig över stora områden och om du besväras av den ska du gå inomhus och stänga dörrar, fönster och ventilation. Läs mer >


Fortsatt distansundervisning för gymnasieskolor

2021-01-05: I december förlängde Folkhälsomyndigheten rekommendationen om att gymnasieskolor ska bedriva fjärr- eller distansundervisning till och med den 24 januari 2021. Detta gäller i Södertälje kommun efter jullovet. Läs mer >


Senast 15 januari vaccinationer klara på vård- och omsorgsboenden

2020-12-28: Samtliga personer på Södertälje kommuns vård- och omsorgsboenden som vill bli vaccinerade ska vara det före den 15 januari, enligt kommunens och läkarorganisationens plan. Läs mer >


Vaccination inom äldreomsorgen inleds 7 januari

2020-12-23: Ett vaccin är nu godkänt och leverans är på väg till Region Stockholm. Vaccination mot covid-19 kommer att genomföras successivt eftersom tillgången på vaccin kommer att vara både begränsad och ojämn under lång tid. Tillsammans med Regionen pågår nu planeringen för att säkra en trygg och smittsäker vaccinering. Läs mer >