Nyheter


Förbättrat resultat för särskilt boende i brukarna egen mätning

2020-10-21: Boende på kommunens särskilda boenden svarar varje år på socialstyrelsens enkät på hur de upplever sin vård och omsorg. Jämfört med 2018 mätning har resultatet förbättrats när det gäller hur boende uppfattar sin måltidssituation samt den boendes bedömning av vård- och omsorgens omfattning och personalens bemötande. Södertäljes svarsfrekvens var 38,5% Läs mer >


Första spadtag för äldreboende i Hovsjö

2020-10-21: På onsdagen tog Södertälje kommun, byggbolaget Peab och fastighetsägare Hemsö det första spadtaget för byggandet av ett äldreboende i Hovsjö. Boendet ska stå klart om drygt ett år. Läs mer >


Fotografi av kommunvapnet på Stadshuset i  Södertälje
Krisledningsstaben är reaktiverad

2020-10-21: I går återaktiverades krisledningsstaben med anledning av att kommunkoncernen gör ett omtag kring hur vi tillsammans fortsätter att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer under coronapandemin. Fokus ligger särskilt på att möjliggöra distansarbete och att minska belastningen i kollektivtrafiken. Läs mer >


omsorgspersonal med en äldre man
Positiv trend när brukarna tycker till om hemtjänsten

2020-10-21: Hemtjänsten förbättrar sitt resultat i året brukarundersökning jämfört med tidigare år. Med en svarsfrekvens på 50,8 % kan en positiv trend avläsas när man jämför 2020 års siffror med resultatet från 2018 års mätning. Arbetet att förbättra hemtjänsten tar tid men årets brukarundersökning visar att det långsiktiga arbetet börjat ge resultat även om mycket arbete återstår. Läs mer >


Var med och tyck till om ny lekplats i Fornhöjden

2020-10-19: Fornhöjden ska få en ny lekplats år 2021-2022. Berätta för oss vad du tycker om parken och vad du vill kunna göra där i framtiden. Läs mer >


Ministrar besökte familjecentralen i Geneta

2020-10-17: Den 16 oktober besökte Åsa Lindhagen, jämställdhetsminister samt minister med ansvar för arbetet mot diskriminering och segregation, och Morgan Johansson, justitie- och migrationsminister, Södertälje. Bland annat besökte de Geneta familjecentral. Läs mer >


Södertälje Syd fyller 25 år!

2020-10-16: År 1988 var snackisen att det skulle vara möjligt att ta tåget till Arlanda på ca 40 minuter när den nya stationen Södertälje Syd skulle stå klar. Idag vet vi att det är fullt möjligt att hoppa på tåget i Södertälje och kliva av på flygplatsen på den då utlovade tiden. Läs mer >


Många vill lyssna på Södertälje

2020-10-15: Södertälje kommuns arbete mot kriminalitet i välfärden har de senaste veckorna fått stor uppmärksamhet i medier. Särskilt uppmärksammat är hur socialkontorets resultatområde försörjningsstöd genom metodiskt arbete halverat kostnaden för försörjningsstöd och hur Telge bostäder arbete mot svarta kontrakt återtagit 471 hyreskontrakt till bostadskön. Läs mer >


Nu får sista området i tätorten ändrade hastighetsgränser

2020-10-15: Omskyltning pågår i det sista stora området i Södertälje tätort om för nya hastighetsgränserna 40 km/tim och 60 km/tim. Läs mer >


Gymnasielever sitter vid bord och skriver
Stora gymnasieförändringar föreslås

2020-10-13: Utbildningskontoret kommer senare idag att lämna förslag på en del stora förändringar inom kommunens gymnasieutbud. Läs mer >