Nyheter


Besöksförbudet på äldreboenden förlängs till 12 januari

2020-12-22: Folkhälsomyndigheten beslutat förlänga det tillfälliga besöksförbud för äldreboenden i kommunen. Förbudet gäller till och med den 12 januari 2021 och gäller på samtliga särskilda boenden i kommunen. Läs mer >


Södertälje kommun stänger idrottsanläggningar och bibliotek

2020-12-20: Den 18 december gav regeringen och Folkhälsomyndigheten besked om ytterligare skärpta restriktioner inför jul- och nyårshelgen. Som en följd av restriktionerna stänger Södertälje kommun samtliga bokningsbara idrottsanläggningar och bibliotek. Läs mer >


Distansundervisningen på gymnasiet förlängs till den 24 januari

2020-12-18: Regeringen rekommenderar nu att alla gymnasieskolor förlänger distansundervisningen till den 24 januari. Detta kommer att gälla i Södertälje kommun efter jullovet. Läs mer >


Besökstält möjliggör utomhusbesök på äldreboenden

2020-12-18: För att möjliggöra besök inför jul- och nyårshelgen har besökstält iordningställts utanför alla kommunens vård- och omsorgsboenden. Tälten skapar därmed möjlighet att besöka anhöriga på kommunala boenden under rådande besöksförbud. Värme och ljus har dragits in i tälten och medarbetarna på varje boende har på lite olika sätt försökt skapa en både säker och tillfredsställande miljö för möten. Läs mer >


Värdefull natur - Förslag till områden för skydd, naturvård och friluftsliv.

2020-12-18: Den 8 december godkände miljönämnden utredningen Värdefull natur - Förslag till områden för skydd, naturvård och friluftsliv. Läs mer >


"Förfärligt att smittoläget är så högt i Södertälje"

2020-12-16: Smittspridningen i Södertälje är bland de värsta i hela landet, säger Boel Godner på Södertälje kommuns pressträff den 16 december, och kallar det ”förfärligt”. Läs mer >


Kommunstyrelsens ordförande Boel Godner delar ut tillgänglighetsutmärkelsen till Telge SIBK innebandyklubb, Hammers svart. Mi Karlung, tränare och lagledare, Simon Sallander, spelare, Kristina Sallander, tränare, tog emot utmärkelsen.
Hammers svart får kommunens tillgänglighetsutmärkelse

2020-12-16: Kommunala handikapprådet tilldelar Telge SIBK innebandyklubb, Hammers svart, tillgänglighetsutmärkelsen. Motiveringen är bland annat att de arbetar aktivt med att ge personer med funktionsnedsättning en chans att ingå i ett socialt sammanhang och bryta isoleringen. Läs mer >


bild som föreställer en snöflinga.
Stadshusrestaurangens öppettider

2020-12-15: Stadshusrestaurangen har julstängt mellan den 23 december och 10 januari 2021. Läs mer >


Är klimatet viktigt för dig?

2020-12-15: Kommunen vill intervjua dig som är i åldern 16 till 19 år om vad du tycker och känner om klimatfrågan. Hur kan du minska din klimatpåverkan? Vad tycker du kommunen kan bli bättre på? Berätta! Läs mer >


Försiktighet och hänsyn krävs när fyrverkerier används

2020-12-15: Många Södertäljebor upplever allvarliga problem med smällare och fyrverkerier. Djur skräms, kemikalier sprids och risken för personskador är stor. Läs mer >