Nyheter


Foucaultgymnasiet går tillfälligt över till distansundervisning

2020-11-25: Foucaultgymnasiet kommer att gå över till distansundervisning från och med i morgon, den 26 november, till och med torsdag den 3 december. Även skolans korttidstillsyn stänger under samma tid. Läs mer >


Politiker och stadsdirektör talar från en scen.
Smittspridningen påverkar kommunal verksamhet

2020-11-25: Smittspridningen av covid-19 fortsätter vara stor i Södertälje. Sjukhusets intensivvårdsplatser är fulla och kommunal verksamhet påverkas. Ändå fortsätter trängsel vid fester och större sammankomster. Det framkommer vid en pressträff i stadshuset på onsdagen. Läs mer >


Täljegymnasiet övergår delvis till distansundervisning

2020-11-24: Täljegymnasiet övergår till en kombination av distansundervisning och undervisning på skolan från och med i morgon, onsdag den 25 november, och fram till jullovet. Läs mer >


Bild på två barn som håller i en jordglob
Hur kan vi i Södertälje kommun minska vår klimatpåverkan? Ta chansen att påverka!

2020-11-23: Nu har du möjlighet att påverka klimatpolitiken i kommunen! Kommunens hållbarhetsutskott har beslutat att genomföra en medborgardialog i klimatfrågan. Medborgardialogen syftar till att skapa delaktighet och hämta in synpunkter och idéer från kommunens medborgare kring hur de tänker och känner i klimatfrågan. Resultatet från medborgardialogen kommer att användas som underlag i arbetet med revidering av kommunens miljö- och klimatprogram. Ett nytt miljö- och klimatprogram ska tas fram för perioden 2022–2026. Läs mer >


Beslut om publiktak på åtta personer i Stockholms län

2020-11-23: Regeringen har beslutat att allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än åtta deltagare inte får hållas i Sverige från och med den 24 november 2020. Läs mer >


Nya GC-vägen mellan Södertälje och Nykvarn klar

2020-11-23: Nu är den nya regionala gång- och cykelvägen mellan Södertälje och Nykvarn färdigbyggd. GC-vägen går från Mörby i Nykvarn, via Almnäs till Vasa i Södertälje. Läs mer >


Ökad smittspridning i Södertälje ökar antalet personer med covid-19 på äldreboenden

2020-11-20: Spridningen av covid-19 ökar i samhället i stort och i Södertälje. Därför har läget med personer med bekräftad covid-19 inom omsorgskontorets verksamhet också förändrats. Vi har nu fler smittade på våra äldreboenden. Läs mer >


Besök Torekällberget, men utomhus

2020-11-20: Området har öppet. Inomhusmiljöer med utställningar och lekmiljöer är stängda. Handelsboden, Café Lindbloms, Krukmakeriet och Hantverksbutiken är stängda. Ponnyridningen och Mat- och pratrundan till djuren är inställda. Läs mer >


Fotografi med personer på mötesplats för seniorer
Mötesplatser för seniorer slutar med uteaktiviteter

2020-11-20: Den kraftiga ökningen av covid-19 fall i Södertälje gör att mötesplatserna för seniorer måste sluta med uteaktiviteter från måndag 23 november. Kommunen kommer nu se över möjligheterna att så snart som möjligt fortsätta bedriva någon form aktiviteter för seniorer på ett säkert sätt under corona. Läs mer >


Pristagarna på Södertälje Företagardag 2020

2020-11-20: Den 20 november 2020 arrangerades Företagardagen som ett digitalt evenemang. Under sändningen delades två olika priser ut: Årets Företagare och Årets Cityföretag. Läs mer >