Nyheter


Lunaträffen stänger på måndag på grund av fuktskador

2019-10-31: Telge fastigheter har upptäckt fuktskador i fastigheten där Lunaträffen, en verksamhet för medborgare över 65, håller till. Därför stänger Lunaträffen idag, den 4 november. Läs mer >


Slussbron stängs av för fordonstrafik helgerna 9/11-10/11 samt 16/11-17/11

2019-10-29: Sjöfartsverket kommer att arbeta med undervattningsgjutning av de två byggropar som finns vid norra och södra slussportarna. Detta kommer att ske under två helger nu i November. Detta innebär dygnsavstängning av fordonstrafik och sjöfartstrafik mellan 07.00 lördag till 07.00 söndag under två helger i november. Läs mer >


Storsatning på vinterbelysningen i Södertälje city

2019-10-24: Nu är det snart jul igen! I år satsar kommunen, fastighetsägarna och Södertälje City ännu mer på vinterbelysningen i stadskärnan. De populära djuren är tillbaka – och nya överraskningar väntar. Läs mer >


Kulturlov i södertälje - bilder på några aktivieter i slumpmässigt urval
Kulturlov i Södertälje

2019-10-24: Ett lov fyllt med aktiviteter, utflykter och lärorika upplevelser för Södertäljes barn och ungdomar. Läs mer >


Majoritetens förslag till Mål- och budget 2020–2022

2019-10-24: I dag presenterade Socialdemokraterna, Kristdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet majoritetens förslag till Mål- och budget för Södertälje kommun 2020–2022. De prioriterade områdena är följande: Läs mer >


Ansök om riksfärdtjänst för julresor

2019-10-24: Vill du resa utanför Södertälje kommun i jul och har ett stort och varaktigt funktionshinder och därmed svårigheter att använda allmänna färdmedel? Då kan du ansöka om riksfärdtjänst. Ansök senast 15 november 2019. Läs mer >


Upprustade stråk och nya vistelseplatser vid kanalen

2019-10-22: Gång och cykelvägarna längs med kanalen förlängs och kommer att få ett rejält lyft. Planeringen av upprustningen har gjorts genom framtagande av ett gestaltningsprogram. Programmet föreslår, bland annat, 18 nya vistelseplatser längs stråken med möjlighet till rekreation av olika slag. Läs mer >


Vem är din kandidat till 5i12-priset 2019?

2019-10-22: Känner du en person eller organisation i Södertälje som står upp för människors lika värde och medmänsklighet i samhället? Nominera din kandidat till 5i12-priset fram till klockan 12.00 den 18 november. Utmärkelsen delas ut vid en manifestation torsdagen den 5 december, vid Stora torget. Läs mer >


Gymnasiemässa 6-8 november

2019-10-22: Den 6–8 november är det gymnasiemässa på Södertälje Science Park. Alla elever i åk 9 i Södertälje besöker mässan med sina lärare under dagtid. Den 7 november 16-20 är det öppet hus för föräldrar och elever från Södertälje och andra kommuner. Läs mer >


Unik struktur skapar stort intresse för Södertäljes idrottsutbildningar

2019-10-21: För unga som vill satsa både på skola och idrott erbjuder Södertälje en möjlighet att kombinera studier med en idrottssatsning och utvecklas till elitspelare. Strukturen är unik med tre gymnasieskolor som har nationellt godkända idrottsutbildningar (NIU) och en idrottsakademi med representanter från skolor och föreningar som säkerställer utveckling och nya samarbeten. Satsningarna har gett resultat – idag är söktrycket högre än någonsin. Läs mer >