Nyheter


Tyck till om utbyggnadsstrategin

2018-04-24: Södertälje tar fram en utbyggnadsstrategi. Strategin beskriver var och hur förtätning samt bostadsbyggande ska ske. Arbetet är vägledande för kommande detaljplaner, strukturplaner och program; samt för investeringar i offentliga miljöer, verksamheter och infrastruktur. Fyra delstrategier bidrar särskilt till samhällsbyggandet: 1) Utvidga stadskärnan 2) Bygg stationsnära 3) Förtäta prioriterade tyngdpunkter och 4) Stadsutveckla stråk. Läs mer >


Förhandspröva om ditt barn kan ha rätt till skolskjuts

2018-04-23: Ska du söka skolskjuts till ditt barn inför höstterminen? Nu kan du själv pröva om en elev i grundskolan, grundsärskolan eller gymnasiesärskolan skulle kunna beviljas skolskjuts. Läs mer >


Södertälje kommun ökar andelen heltidsarbetande

2018-04-19: Andelen heltidsarbetande i Södertälje kommun ökar stadigt visar heltidsbarometern i en nationell jämförelse av Sveriges 290 kommuner. Södertälje kliver upp till plats 20 när man mäter andelen heltidsarbetande i kommunen som helhet, sex placeringar framåt från 2016 års placering på 26. Heltidsbarometern drivs i samarbete med Kommunal och Sveriges kommuner och landsting och följer utvecklingen mot heltid som norm. Läs mer >


Valborgsfirande i Södertälje

2018-04-19: Vi välkomnar våren! Valborgsfirande arrangeras i alla stadsdelar. I centrum tänds valborgsmässoelden på samma plats som förra året vid Borgmästarudden och Stadsparken. Södertälje kammarkör sjunger in våren och det blir vårtal av Sara Jervfors. Läs mer >


Informationsmöte - ombyggnad av bangården och trafikavstängning av Södertälje Centrum

2018-04-19: Tisdag 24 april kl. 16.00 - 19.00 har du möjlighet att träffa representanter från Trafikverket, SL, Nobina, MTR och Södertälje kommun. Vi berättar om det planerade ombyggnaden av bangården och hur ersättningstrafiken är planerad under avstängningstiden. Läs mer >


Arbetet för förbättrade arbetsvillkor inom äldreomsorgen

2018-04-17: Hur ska det vara när det är som bäst inom äldreomsorgen? Det är frågan som projektet förbättra arbetsvillkoren inom äldreomsorgen ställer sig. Inom projektet ska en struktur tas fram för att skapa en systematik kring förbättrade arbetsvillkor inom äldreomsorgen. Projektet kommer särskilt att fokusera på områdena bemanning, organisering, kompetens och ledarskap. Läs mer >


Sök skolskjuts senast den 30 april

2018-04-16: Ansökningar om skolskjuts inför höstterminen måste göras senast den 30 april. Om ditt barn redan har skolskjuts ska eventuella ändringar vara inne senast den 15 maj. Läs mer >


Information till föräldrar som har barn i "moppeåldern"

2018-04-12: Nu när våren börjar närma sig finns det många ungdomar som längtar efter att komma ut och köra moped, MC, cross, fyrhjuling eller EPA-traktor. Kanske har ditt barn just uppnått rätt ålder för att få köra moped och är ute på vägarna ensam för första gången. Läs mer >


Nu är antivåldcenter, fältarna och mansmottagningen hbtq-certifierade

2018-04-11: Vid en ceremoni i Stadshuset i dag firades att antivåldcenter, fältarna och mansmottagningen är HBTQ-certifierade. Stafettpinnen lämnades sedan över till ung fritid som inlett sin certifiering. Läs mer >


Invig Billsta ridanläggning med oss!

2018-04-10: Nu inviger vi Billsta ridanläggning i Järna. Lördag den 14 april är du välkommen att besöka stallet, se kadriljer, prova på ridning och gå vår tipspromenad. Södertälje kommun och Järna Ridklubb bjuder in. Läs mer >