Nyheter


Bild på 5i12-rörelsens logotyp
Vem är din kandidat till 5i12priset 2019

2019-10-18: Känner du en person eller organisation i Södertälje som står upp för människors lika värde och medmänsklighet i samhället? Nu kan du nominera din kandidat till 5i12-priset fram till klockan 12:00 den 18 november. Utmärkelsen delas ut vid en manifestation torsdag 5 december, vid Stora torget. Läs mer >


Bild ur filmen Team i teamet är som medicin
”Team i teamet är som medicin”

2019-10-17: Järna hemtjänst fick goda resultat när Socialstyrelsen nyligen publicerade sin nationella brukarundersökning "Vad tycker de äldre om äldreomsorgen i Södertälje?" 93 procent av brukarna i Järna hemtjänst svarade att de är nöjda med hemtjänsten. Titta gärna på filmen där Jeanette återberättar om hur en brukare upplever att Team i teamet är ”som medicin” Läs mer >


Tyck till om Västergård

2019-10-17: Bor du i Västergård? Ta del av utkastet för strukturplan Västergård via vår digitala webbenkät och tyck till om hur området ska utvecklas.  Läs mer >


Är du en av de 4100 Södertäljebor som har fått årets attitydundersökning?

2019-10-15: Södertälje kommun vill erbjuda Södertäljeborna en så bra service som möjligt. För att kunna göra detta är det viktigt att veta hur invånarna i Södertälje ser på sin kommun. Just nu har 4100 utvalda Södertäljebor har fått årets medborgarunderökning i sina brevlådor. Sista dagen att svara är den 29 oktober. Läs mer >


Årets byggnadsverk och renovering 2019

2019-10-11: Kandidaterna som har möjlighet att bli tilldelade utmärkelserna Årets byggnadsverk och Årets renovering är nu utsedda. Var med och rösta på dina favoriter! Läs mer >


Ny arkitekturstrategi ska vara vägledande i arbetet med att bygga stad

2019-10-10: En arkitekturstrategi för Södertälje kommun håller på att tas fram. Strategin ska vara vägledande i arbetet med att bygga stad men också sprida kunskap om vad god arkitektur är. Läs mer >


Södertälje tar fram pollineringsplan

2019-10-10: Södertälje kommun har tagit fram en ny pollineringsplan som nu är ute på remiss. Den visar hur Södertälje kommun ska arbeta framåt för att förbättra livsmiljöerna för pollinatörer, som behövs för vår biologiska mångfald och matproduktion. Läs mer >


Vi bygger och rustar upp lekplatser och utegym

2019-10-08: Under hösten påbörjas ett arbete med flera lekplatser och parker i Södertälje. En ny lekplats ska byggas i Ronna och Pershagen ska få ett nytt utegym. Dessutom ska en ny spontanidrottsplats byggas i Ritorp och lekplatserna i Brunnsäng och Östertälje rustas upp. Läs mer >


Digital vecka på Stadsbiblioteket

2019-10-08: Årets digitala vecka är fullspäckad med aktiviteter för dig som vill lära dig mer om digitala möjligheter. Läs mer >


Nedskräpningen minskar i Södertälje centrum

2019-10-07: Årets mätning av skräp i Södertälje centrum visar en minskning med 36 procent mot förra året. Det är det lägsta resultatet sedan mätningarna startade 2010. Läs mer >