Nyheter


Södertälje kommun backar i ny NKI-mätning

2018-05-02: Idag presenterade Sveriges kommuner och landsting, SKL, och Stockholm Business Alliance, SBA, den senaste mätningen för Nöjd-Kund-Index, NKI. Rapporten är en sammanställning av resultaten från en servicemätning av kommunernas myndighetsutövning gentemot företag. Årets siffror visar att Södertälje kommun får ett sämre resultat jämfört med de senaste åren. Läs mer >


Vi gratulerar året vinnare till idrottspriserna!

2018-04-30: Utmärkelserna Årets idrottsförening, Årets idrottsledare och Årets initiativ i Södertälje har delats ut. Det skedde i samband med Valborgsfirandet vid Stadsparken/Borgmästarudden den 30 april. Grattis: Enhörna Idrottsförening; Carina Bergh, ridskolechef för Järna ridklubb som blir årets ledare och Spårpatrullen, Södertälje Nykvarn orientering och Tveta friluftsgård som vinner årets initiativ. Läs mer >


Här är finalisterna till årets idrottsutmärkelser

2018-04-30: Finalisterna till utmärkelserna Årets idrottsförening, Årets idrottsledare och Årets initiativ i Södertälje är nu klara. De har valts ut av en jury som består av ledamöterna i föreningsbidragsberedningen, med representanter från kultur- och fritidsnämnden och samtliga kommundelsnämnder. Juryns arbete leds av kultur- och fritidsnämndens ordförande Anna Bohman Enmalm. Pristagarna tillkännages vid Valborgsfirandet vid Stadsparken/Borgmästarudden den 30 april. Läs mer >


Informationsbladet maj 2018

2018-04-27: Håll koll på vad som händer i Södertälje i maj! I helgen, 28-29 april, delas informationsbladet ut till hushållen i kommunen. Läs mer >


Anmäl dig till Europaveckan

2018-04-26: Den 5–9 maj ordnar Hovsjö Hub, Europa Direkt Södertälje och Södertälje kommun olika evenemang för att uppmärksamma Europadagen den 9 maj. Vi skapar Europaveckan, flera dagar fyllda med spännande seminarier, framträdanden och filmvisning! Fri entré – anmäl dig! Läs mer >


Morabergs studiecentrum i unikt samarbete med Scania och War Child

2018-04-26: Hjälporganisationen War Child har inlett ett unikt samarbete med Södertälje kommun och Scania. Det går under namnet Together och parar ihop nyanlända tonåringar på Morabergs studiecentrum med anställda på Scania. Läs mer >


Vi söker röstmottagare till valet 9 september

2018-04-25: Valnämnden söker dig som vill vara röstmottagare i valen till riksdag, kommun- och landstingsfullmäktige den 9 september 2018. För att vara röstmottagare behöver du ha fyllt 18 år och inte vara valbar på någon lista i Södertälje kommun. Vi behöver din intresseanmälan senast den 1 juni. Läs mer >


Sommarskoj – planera ett aktivt sommarlov

2018-04-24: Är du mellan 6-15 år och bor i Södertälje kommun? Under sommaren arrangeras väldigt många spännande och roliga aktiviteter som du kan delta i. Alla aktiviteter är gratis men vissa kräver föranmälan. Det finns aktiviteter som passar alla. Läs mer >


Tyck till om utbyggnadsstrategin

2018-04-24: Södertälje tar fram en utbyggnadsstrategi. Strategin beskriver var och hur förtätning samt bostadsbyggande ska ske. Arbetet är vägledande för kommande detaljplaner, strukturplaner och program; samt för investeringar i offentliga miljöer, verksamheter och infrastruktur. Fyra delstrategier bidrar särskilt till samhällsbyggandet: 1) Utvidga stadskärnan 2) Bygg stationsnära 3) Förtäta prioriterade tyngdpunkter och 4) Stadsutveckla stråk. Läs mer >


Förhandspröva om ditt barn kan ha rätt till skolskjuts

2018-04-23: Ska du söka skolskjuts till ditt barn inför höstterminen? Nu kan du själv pröva om en elev i grundskolan, grundsärskolan eller gymnasiesärskolan skulle kunna beviljas skolskjuts. Läs mer >