Nyheter


Parkerade bilar i stadskärnan.
Två timmars fri parkering på utvalda centrumparkeringar förlängs

2020-09-04: Stödpaketet för företag med vissa hyreslättnader hos Telge Bostäder och Telge Fastigheter och anstånd med vissa betalningar för företagskunder till kommunen förlängs året ut, enligt en överenskommelse i den politiska majoriteten. Det gör även åtgärden om att inrätta två timmars fri parkering på tre parkeringsytor i centrala Södertälje. Läs mer >


Tillsyn av restauranger och caféer i Södertälje kommun

2020-09-01: Under perioden 10 april till 15 augusti har livsmedelskontrollen gjort 636 kontroller på 172 restauranger och caféer i Södertälje kommun. Kontrollerna görs för att hindra smittspridning av covid-19 och man tittar exempelvis på ifall besökare kan hålla avstånd i lokalen och om det finns skyltar med information. Av de 636 kontrollerna var 525 utan avvikelse. Samtliga kontroller har varit oanmälda och genomförts både dagtid och kvällstid, vardag och helg. Läs mer >


Länsstyrelsen upphäver eldningsförbudet i Stockholms län

2020-08-31: Länsstyrelsen har beslutat att upphäva eldningsförbudet i Stockholms län. Förbudet upphör att gälla från och med klockan 12.00 den 31 augusti 2020. Läs mer >


Nominera till hållbarhetspriset 2020

2020-08-27: Södertälje kommun delar ut pris till den person, förening, företag eller organisation som jobbar aktivt med hållbarhetsfrågor. Syftet är att uppmärksamma och uppmuntra insatser som främjar en hållbar utveckling i Södertälje kommun. Läs mer >


Brukarenkät om socialtjänsten

2020-08-27: Vad tycker brukarna om socialtjänsten i Södertälje? Med start i september kommer socialkontoret att genomföra en undersökning bland besökare till individ- och familjeomsorgens olika verksamheter. Syftet med undersökningen är att ta reda på hur verksamhetens klienter upplever det bemötande de får och det stöd som ges. Läs mer >


Feriepraktikanter har fått inblick i arbetslivet

2020-08-25: I år har Södertälje kommun ordnat feriepraktik åt närmare 1000 ungdomar, främst födda 2003 och 2004. Läs mer >


Telge Fastigheter ny ägare av byggnad vid Södertälje station

2020-08-24: Telge Fastigheter har köpt det röda huset på stationsområdet, som ett steg i att medverka i utvecklingen av Södertäljes stadskärna. Läs mer >


Kommunen sparar på dricksvatten

2020-08-20: Vi alla behöver värna om dricksvattnet. På Södertälje kommun gör vi det bland annat genom att vattna våra växter, blommor och träd i parkerna med både regnvatten och Mälarens vatten. Läs mer >


Vilka evenemang saknar du under pandemin?

2020-08-18: I vanliga fall arrangeras det årligen flera hundra evenemang i Södertälje, både stora och små. Men under pandemin har i princip alla evenemang ställts in. För att få en bild av vilka effekter detta får i vår kommun genomför nu Destination Södertälje en undersökning i samarbete med Linnéuniversitetet. Läs mer >


Brobyte i Mölnbo

2020-08-18: Nu startar arbetet med att byta ut betongbron över Mölnboån på Kvarnvägen. Läs mer >