Nyheter


Glöm inte att registrera dig för att ta emot nyhetsbrev om corona

2020-05-12: Vill du få våra samlade nyheter om coronaviruset i Södertälje kommun direkt till din e-post? Läs mer >


Nu finns Årsredovisning 2019 att läsa digitalt

2020-05-11: Årsredovisningen ska tillsammans med nämndernas årsrapporter och revisionsberättelser ligga till grund för fullmäktiges prövning av nämndernas ansvarsfrihet för det gångna årets förvaltning. Den ska ge fullmäktige en rättvisande bild över kommunens samlade finansiella ställning och utveckling och utgöra underlag för kommunfullmäktiges beslut om hur nämndernas resultat ska regleras. Läs mer >


Beslutet kvarstår – inget traditionellt studentfirande 2020

2020-05-08: Södertälje kommun håller fast vid beslutet om att inte ordna något studentfirande och studentutspring våren 2020. Folkhälsomyndighetens rekommendationer för att förhindra spridning av covid-19 medför att det inte finns förutsättningar för ett traditionellt studentfirande i år. Läs mer >


Marinen genomför nationell övning i maj

2020-05-07: Den 11 – 21 maj 2020 kommer marinen genomföra övningen SWENEX 20 (Swedish Naval Exercise) i områden kring Göteborg och södra Bohuslän, Hanöbukten, södra Östersjön och Stockholms skärgård ner till Bråviken. Det är en nationell övning med omkring 2000 deltagare från marinens samtliga förbund. Läs mer >


Illustration med texten: Nyhetsbrev coronaviruset - det här gör Södertälje kommun
Nyhetsbrev nr 6, torsdag 7 maj

2020-05-07: Vad gör kommunen för att stötta i coronatider? Coronapandemin drabbar oss alla på olika sätt och får en stor påverkan på våra liv. Södertälje kommun följer noggrant utvecklingen. Dagligen fattar vi beslut, om åtgärder som är nödvändiga för att lindra och motverka effekter av coronaviruset, och om insatser för att sprida information som kan hindra smittspridning. Läs mer >


Nyhetsbrev nr 6, coronaviruset

2020-05-07: Vad gör kommunen för att stötta i coronatider? Coronapandemin drabbar oss alla på olika sätt och får en stor påverkan på våra liv. Södertälje kommun följer noggrant utvecklingen. Dagligen fattar vi beslut, om åtgärder som är nödvändiga för att lindra och motverka effekter av coronaviruset, och om insatser för att sprida information som kan hindra smittspridning. Läs mer >


På Artursbergs covid-19 avdelning ser vardagen nästan ut som vanligt

2020-05-07: Även med covid-19 närvarande så fylls brukarnas vardag med omsorg och aktiviteter. Finporslinet dukas fram när det är helg och när det är fint väder njuter brukarna av våren. Läs mer >


omsorgspersonal med en äldre man
Kommunkoncernen förbereder förstärkning av äldreomsorgen

2020-05-07: Efter genomförd kompetensinventering visade det sig att många medarbetare inom kommunkoncernen har en bakgrund inom äldreomsorgen. Just nu pågår samtal med chefer och dessa medarbetarna för att se om de kan frigöras från sina ordinarie arbetsuppgifter och stötta äldreomsorgen. Den förstärkta introduktionen ger dessa medarbetare en bra grund inför att de kan komma att arbeta inom äldreomsorgen. När det kan komma att bli aktuellt att gå vidare med att förstärka äldreomsorgen med medarbetare från andra delar av kommunkoncernen avgörs av hur situationen utvecklas. Läs mer >


Kommunen genomför informationskampanj om coronaviruset på sex språk

2020-05-07: Läget är fortsatt allvarligt. Vi behöver fortsätta att hindra smittspridningen av coronaviruset. Kommunen gör nu en informationskampanj där vi går ut med information via post till hushållen i hela kommunen på språken: svenska, engelska, finska, suryoyo, arabiska och polska. Läs mer >


Astrazeneca överlämnar donation av mobiltelefoner till Södertälje kommun tré
Astra Zeneca donerar mobiler till äldreomsorgen

2020-05-07: Onsdagen den 6 maj mottog Södertälje kommun 41 begagnade mobiler från Astra Zeneca för användning i äldreomsorgen. Det är en gåva från Astra Zeneca för att stötta äldreomsorgen i coronatider och göra det enklare för de äldre i kommunens äldreboenden att hålla kontakten med sina familjer under den tid då besöksförbud råder. Läs mer >