Nyheter


Är du en av de 4100 Södertäljebor som har fått årets attitydundersökning?

2019-10-15: Södertälje kommun vill erbjuda Södertäljeborna en så bra service som möjligt. För att kunna göra detta är det viktigt att veta hur invånarna i Södertälje ser på sin kommun. Just nu har 4100 utvalda Södertäljebor har fått årets medborgarunderökning i sina brevlådor. Sista dagen att svara är den 29 oktober. Läs mer >


Årets byggnadsverk och renovering 2019

2019-10-11: Kandidaterna som har möjlighet att bli tilldelade utmärkelserna Årets byggnadsverk och Årets renovering är nu utsedda. Var med och rösta på dina favoriter! Läs mer >


Ny arkitekturstrategi ska vara vägledande i arbetet med att bygga stad

2019-10-10: En arkitekturstrategi för Södertälje kommun håller på att tas fram. Strategin ska vara vägledande i arbetet med att bygga stad men också sprida kunskap om vad god arkitektur är. Läs mer >


Södertälje tar fram pollineringsplan

2019-10-10: Södertälje kommun har tagit fram en ny pollineringsplan som nu är ute på remiss. Den visar hur Södertälje kommun ska arbeta framåt för att förbättra livsmiljöerna för pollinatörer, som behövs för vår biologiska mångfald och matproduktion. Läs mer >


Vi bygger och rustar upp lekplatser och utegym

2019-10-08: Under hösten påbörjas ett arbete med flera lekplatser och parker i Södertälje. En ny lekplats ska byggas i Ronna och Pershagen ska få ett nytt utegym. Dessutom ska en ny spontanidrottsplats byggas i Ritorp och lekplatserna i Brunnsäng och Östertälje rustas upp. Läs mer >


Digital vecka på Stadsbiblioteket

2019-10-08: Årets digitala vecka är fullspäckad med aktiviteter för dig som vill lära dig mer om digitala möjligheter. Läs mer >


Nedskräpningen minskar i Södertälje centrum

2019-10-07: Årets mätning av skräp i Södertälje centrum visar en minskning med 36 procent mot förra året. Det är det lägsta resultatet sedan mätningarna startade 2010. Läs mer >


Samverkan och tidiga insatser bakom att färre barnfamiljer drabbas vid vräkning

2019-10-04: Det goda samarbetet i Södertälje mellan hyresvärdar, kronofogden och socialtjänst har lett till färre barnfamiljer står utan bostad efter vräkning. Genom att hyresvärdarna numera flaggar upp obetalda hyror för socialtjänsten kan de agera och titta på vad de behöver hjälp med. Genom att tidigt kunna kontakta de boende på adressen kan socialtjänsten i tid finna en lösning på barnfamiljens bostadsproblem. Det kan röra sig om sociala aspekter, missbruk eller behov av ekonomiskt stöd. Det har även visat sig att det finns en del fusk och oegentligheter i det som uppmärksammats. Läs mer >


Ändring av hastighetsgränser i Mariekälla, Saltskog och Hovsjö

2019-10-02: Från och med 4 oktober kommer nya hastighetsgränser gälla på vägsträckor i Mariekälla, Saltskog och Hovsjö. Södertälje kommun skyltar om till 40 km/tim och 60 km/tim på vissa av områdenas vägar. Läs mer >


Vad tycker äldre om sina vård- och omsorgsboenden

2019-10-01: Resultatet för Socialstyrelsens brukarundersökning "Vad tycker de äldre om äldreomsorgen i Södertälje" visar på att det är relativt stabilt i svaren gällande om man är ganska eller mycket nöjda med sitt vård- och omsorgsboende. I Södertälje svarade 209 personer, vilket är 45,4% av de tillfrågade, något lägre än i riket. Läs mer >