Nyheter


Nu börjar vi med distansundervisningen inom gymnasiet, vuxenutbildningen och yrkeshögskolan

2020-03-19: Våra elever kommer från och med fredag, den 20 mars, att följa sina ordinarie scheman men på distans. Alla elever har fått information via kommunens lärplattform Vklass eller i Office365. Undervisningen kommer att vara varierad och bestå av föreläsningar, workshops, grupphandledning och individuell handledning, med olika former av kunskapsredovisningar. Läs mer >


Coronainformation till näringslivet i Södertälje

2020-03-19: Coronasmittan innebär en ny och utmanande situation som prövar samhälle och näringsliv. Av den anledningen har Näringslivsenheten skickat ut ett nyhetsbrev innehållande viktig information från myndigheter som berör företagare. Här finner du informationen. Läs mer >


Gymnasier, vuxenutbildningen och yrkeshögskolan ställer om till distansundervisning

2020-03-17: Folkhälsomyndigheten rekommenderar att undervisningen i gymnasieskolan, vuxenutbildningen och yrkeshögskolan inte ska bedrivas i skolornas lokaler, utan genom distansundervisning. Södertälje har beslutat att följa rekommendationen för de kommunala verksamheterna. Läs mer >


Nu påbörjas bygget av Kanaltorget

2020-03-17: Nu drar arbetet med nya garagenedfarten till Kringlan och tillskapandet av det nya Kanaltorget igång. Arbetet kommer dessutom att innebära ombyggnad av del av Västra Kanalgatan, upprustning av Köpmangatan och ombyggnadsarbeten inne i Kringlangaraget. Läs mer >


omsorgspersonal med en äldre man
Mötesplatser för äldre stänger tills vidare

2020-03-17: Mötesplatser för seniorer i Södertälje stänger sin verksamhet tills vidare på grund av Folkhälsomyndighetens rekommendationer om att personer över 70 år nu bör begränsa sociala kontakter. Det innebär att ingen verksamhet för närvarande bedrivs vid Bergvik, Morkullan och på de mobila mötesplatserna. Läs mer >


Krisledningsnämnden aktiverad med anledning av coronaviruset

2020-03-16: Högsta politiska ledningen i Södertälje kommun behöver vara uppdaterade kring coronaviruset, för att eventuellt kunna fatta snabba beslut. Måndagen den 16 mars kallade kommunstyrelsens ordförande Boel Godner (S) samman krisledningsnämnden, som består av kommunstyrelsens ordinarie ledamöter och ersättare. Läs mer >


Information till föreningslivet och arrangörer i Södertälje med anledning av det nya coronaviruset covid-19

2020-03-14: Information riktad till föreningslivet och arrangörer i kommunen med anledning av det nya coronaviruset covid-19. Läs mer >


Farstanäs campings utveckling

2020-03-13: Södertälje kommun och Farstanäs Havsbad och familjecamping AB har efter en tids förhandling nu enats i en samsyn kring hur driften ska se ut kommande två säsonger. Parterna är även överens om att arrendeavtalet därefter upphör. Läs mer >


Fotografi av sittplatser på Södertälje Stadsscen
Information om Södertälje kommunkoncerns evenemang

2020-03-12: Evenemang med fler än 500 deltagare, där kommunkoncernen står som arrangör, ställs in. Detta med anledning av regeringsbeslutet om begränsningar vid större evenemang. Läs mer >


Södertälje kommun ställer in medborgardagen den 28 mars

2020-03-12: Med anledning av att regeringen infört förbud för evenemang med fler än 500 deltagare, ställer kommunen in medborgardagen i Stadshuset den 28 mars. Läs mer >