Nyheter


Orkesterskolan El Sistema Södertäljes festival i ny tappning

2020-05-14: I år får musiken under den så kallade ELSIS-festivalen hitta nya vägar med mindre grupper av åhörare. Det kommer ske utomhus vid ett äldreboende i en av Södertäljes stadsdelar. Läs mer >


Djuren på plats i Lina naturreservat Södertälje

2020-05-13: Sen i lördags är våra fyrbenta naturvårdare på plats i Lina naturreservat. För första gången sändes kosläppet live på facebook, för att göra det tillgängligt för fler. En flock kor, kalvar och en tjur hjälper under sommaren till att hålla undan sly och gräs i hagmarkerna och gynnar växter och djur. Flocken är av rasen Hereford och håller under vinterhalvåret till i Tystberga. Läs mer >


Kultur 365 presenterar ”Det är mycket i huvudet”

2020-05-13: Dikter om livet, kärlek och ensamheten på ålderns höst av äldre på vård- och omsorgsboenden. Kultur 365 har bett boende på kommunens äldreboenden att skriva om sitt liv, varpå man gjort fem filmer med skådespelare som läser upp dikterna. Filmerna visas nu för äldre på vård- och omsorgsboenden samt för andra intresserade via Kultur 365 digitala plattformar. Se filmtrailern i artikeln. Läs mer >


Skolan, företagande och hur vi hindrar smittspridning på agendan under pressträff

2020-05-13: Hur det går för företagen, vad som händer inom skolan och hur det står till med smittspridning på våra äldreboenden, stod i centrum för den pressträff som kommunen höll på onsdagsförmiddagen den 13 maj. Läs mer >


Centralparken i Östertälje öppen igen

2020-05-12: Nu har Centralparken i Östertälje öppnat igen efter en omfattande renovering. Nu är bland annat ny lekutrustning, nytt gräs och mer växtlighet på plats. Läs mer >


Ändring av hastighetsgränser i Rosenlund och Viksängen

2020-05-12: Från och med mitten av maj kommer nya hastighetsgränser gälla på vägsträckor i Rosenlund och Viksängen. Södertälje kommun skyltar om till 40 km/tim på vissa av områdenas vägar. Läs mer >


Åtgärder för att minska smittspridning av covid-19

2020-05-12: Omsorgskontoret har tagit beslut om utökad användning av visir för att ytterligare minska risken för smittspridning. Detta efter rekommendationer från Vårdhygien Stockholm samt intern riskbedömning. Läs mer >


Eneboda skoldonation 2020

2020-05-12: Sök stipendium ur Eneboda skoldonation! Är du 15-25 år, bor på Mörkö eller Oaxen och vill studera, göra en studieresa eller studiebesök? Passa på att ansöka om stipendium nu! Läs mer >


Glöm inte att registrera dig för att ta emot nyhetsbrev om corona

2020-05-12: Vill du få våra samlade nyheter om coronaviruset i Södertälje kommun direkt till din e-post? Läs mer >


Nu finns Årsredovisning 2019 att läsa digitalt

2020-05-11: Årsredovisningen ska tillsammans med nämndernas årsrapporter och revisionsberättelser ligga till grund för fullmäktiges prövning av nämndernas ansvarsfrihet för det gångna årets förvaltning. Den ska ge fullmäktige en rättvisande bild över kommunens samlade finansiella ställning och utveckling och utgöra underlag för kommunfullmäktiges beslut om hur nämndernas resultat ska regleras. Läs mer >