Nyheter


Längre handläggningstider

2018-06-19: Under sommaren har verksamheter på Samhällsbyggnadskontoret lägre bemanning på grund av semestrar. Därför kan det förekomma längre handläggningstider än vanligt för bland annat bygglov- och karttjänster. Läs mer >


Södertälje kommun i Almedalen

2018-06-19: Segregation är temat när Södertälje kommun anordnar seminarium i Almedalen 2018. Utifrån erfarenheter och lärdomar från Södertälje diskuterar representanter från politik, polis, näringsliv och media vikten av långsiktiga och uthålliga satsningar för att skapa ett gott samhälle för alla medborgare. Läs mer >


Medborgardialog Ronna

2018-06-18: Nu har du chansen att vara med i dialog för Ronna! Hur kan det området utvecklas på sikt? Vad vill du se för förändring? Läs mer >


Goda betyg för kommunens kreditvärdighet

2018-06-18: Ratinginstitutet S&P Global Ratings har liksom förra året gett Södertälje kommuns kreditvärdighet betyget AA+, vilket är den näst högsta nivån. Läs mer >


1800-talsveckan på Torekällberget

2018-06-18: Den 29 juni–1 juli, högt uppe på ett berg i centrala Södertälje, väcker vi återigen 1800-talets Södertälje till liv. Kliv in i en magisk värld. Fredag–söndag kl. 11.00–17.00. Veckan inleds dock måndag den 25 juni och det hålls flera gratis temavisningar. Läs mer >


Saltskog utvidgas - 700 bostäder planeras

2018-06-15: Saltskog ska utvecklas med fler attraktiva bostäder, gemenskapsytor och närhet till grönområden och kollektivtrafik. Nu har tre exploatörer ingått i markanvisningsavtal med kommunen inför planläggning av första etappen bostäder. Läs mer >


Biblioteken i Södertälje har tilldelats 1 100 000 kr av Kulturrådet

2018-06-14: Nu är det klart att Södertälje får ta del i flera stora satsningar från Kulturrådet. Inom projektet Stärkta bibliotek har kommunen beviljats 600 000 kr att användas till att kompetensutveckla bibliotekspersonalen. Dessutom har stadsbiblioteket tilldelats 500 000 kr för att vidareutveckla barn- och ungdomsavdelningen. Läs mer >


Förbättrade skolresultat för Södertäljes elever för åttonde året i rad

2018-06-14: Idag har resultaten kommit för årets betyg i årskurs nio. I Södertäljes kommunala skolor ökar meritvärdet med fyra poäng, och dessutom ökar elevernas behörighet till gymnasiet för både flickor och pojkar. Årets meritvärden för grundskolan är en del i de senaste åtta årens positiva trend. Läs mer >


Byggprojekt i Södertälje centrum

2018-06-14: Det är mycket som händer i Södertälje centrum framöver - bostäder byggs och centrum ska bli en mer attraktiv stadskärna. Här kan du läsa om vad som är på gång just nu. Läs mer >


Årets stipendier utdelade till elever och lärare

2018-06-11: Idag delades stipendier ut till lärare och elever som på olika sätt har utmärkt sig under sin skoltid. Sju stipendier delades ut till elever i årskurs 9, däribland ett nytt naturvetenskapligt stipendium som delas ut av Scania och Astra Zeneca. 17 stipendier delades ut till förskollärare och lärare i grundskola och gymnasium. Läs mer >