Nyheter


Klart med försäljning av fastigheter i Hovsjö

2019-09-30: Idag fattade kommunfullmäktige beslut om att sälja sex fastigheter om sammanlagt 786 lägenheter och radhus i stadsdelen Hovsjö. Köpare är Månsbro Fastigheter, som idag äger fastigheter i Hovsjö och i Södertälje och som har ett långsiktigt och socialt engagemang i området. Läs mer >


Tillfällig avstängning av parkeringsplatser vid Järna station

2019-09-27: Under 2-3 oktober kommer vissa parkeringsytor att stängas av vid Järna station på grund av geoteknisk undersökning. Läs mer >


omsorgspersonal med en äldre man
Vad tycker de äldre om hemtjänsten

2019-09-27: 2019 års brukarundersökning på Södertälje kommuns hemtjänst visar en förbättring av antalet äldre som är ganska eller mycket nöjda med sina hemtjänsterinsatser, 2019 års resultat är 78 procent i jämförelse med 2018 års resultat på 73 procent. Snittet för Stockholms län i undersökningen är 84 procent och riket 88 procent. Läs mer >


Bild som bjuder in till Vi är Södertälje, visar titeln på evenmanget.
Vi är Södertälje! Välkomna den 5 oktober

2019-09-26: Kanalen firar 200 år och på lördag den 5 oktober, kl.11.00–17.00, händer det massor i Södertälje city. Gammaldags marknad på Saltsjötorget, Foodtruck-rock i Stadsparken, musikunderhållning och gratis turer med jubileumståget. Det och mycket mer. Läs mer här: www.kanalaret2019.se. Läs mer >


Södertälje kommun tilldelas 500 000 kr för att utveckla återanvändning av grovavfall

2019-09-26: Södertälje kommun och Telge Återvinning har tillsammans med IVL Svenska Miljöinstitutet tilldelats 500 000 kr av Vinnova för att ta fram en handlingsplan för ökad återanvändning. Handlingsplanen ska fokusera på åtgärder som underlättar för ideella och kommersiella aktörer att samla in sådant som idag blir grovavfall. Läs mer >


Informationsbladet oktober

2019-09-25: I helgen den 28-29 september delas vårt informationsblad för oktober ut till dig som bor i Södertälje kommun. Du kan även hämta ett ex på olika platser, eller läsa det digitalt. Läs mer >


Gång- och cykelväg under Mälarbron avstäng

2019-09-25: Gång- och cykelvägen som går under Mälarbron (klaffbron) är avstängd på grund av pågående broreparation. Läs mer >


Södertälje kommun initiativtagare till ny utbildning för fritidshemslärare

2019-09-25: Höstterminen 2020 startar en ny utbildning till fritidshemslärare på Södertörns högskola. Initiativet kommer från utbildningskontoret i Södertälje kommun Läs mer >


Södertälje får skolans likvärdighetspris

2019-09-20: Södertälje kommun tilldelas Skolans likvärdighetspris 2019. Vi får priset eftersom vi under flera år haft en medveten styrning av skolans organisation, kvalitetsarbete och resurser för att motverka skolsegregation. Läs mer >


Informationsmöte om odlingslotter i Järna

2019-09-20: Är du intresserad av en odlingslott i Järna? Välkommen på informationsmöte om nya odlingslotter, den 9 oktober. Läs mer >