Nyheter


Bilden visar olika aktiviteter från Södertälje Science Week 2019
Välkommen till Södertälje Science Week

2019-01-29: Är du uppdaterad kring digitalisering, teknikutveckling och framtidens jobb? Den 30 januari till den 2 februari anordnas Södertälje Science Week. Upptäck 80 kostnadsfria aktiviteter, workshops och seminarier inom innovation, forskning och utveckling – för företag, studenter och allmänhet. Läs mer >


Södertälje kommun satsar på Öppna data

2019-01-28: Nu tillgängliggör Södertälje kommun Öppna data på sin hemsida. Syftet är att skapa möjligheter för andra att skapa nya tjänster och affärsmöjligheter av redan offentlig information, men också att ge en ökad insyn och delaktighet för medborgare. Ett steg att sprida kunskap om öppna data är att medverka i Södertälje Science Week som öppnar den 30 januari. Läs mer >


Snöröjning pågår

2019-01-25: Det är mycket arbete med planeringen för snöröjning. Vi följer väderprognosen för att kunna göra rätt åtgärder i rätt tid. Läs mer >


Täljegymnasiet startar juridikinriktning på ekonomiprogrammet

2019-01-18: Hösten 2019 startar Täljegymnasiet inriktningen juridik inom ekonomiprogrammet. Läs mer >


Avverkning av träd intill järnvägen i Järna

2019-01-17: Trafikverket kommer att under våren 2019 avverka och utföra beskärning av träd som utgör risk för järnvägen i Järna. Arbetet påbörjas 2019-02-01. Läs mer >


Medborgardialog om Ljungbackens IP

2019-01-14: De kommande åren vill vi utveckla Ljungbackens idrottsplats i Järna för att passa framtidens behov. Nu pågår en medborgardialog, fram till den 17 februari. Planen är att Ljungbackens IP ska utvecklas i ett antal olika steg under perioden fram till 2022. Välkomna att delta! Läs mer >


Bryggorna vid Gästhamnen renoveras

2019-01-09: Nu börjar upprustningen av bryggorna. Den 31 mars beräknas arbetet vara klart. Läs mer >


Dags att söka plats till åk 7 för elever i F-6-skolor

2019-01-08: Du som har ett barn som går i en F–6-skola måste söka plats för åk 7 under januari månad för att säkra en plats åt dit barn. Läs mer >


Dags att söka förskoleklass

2019-01-08: Nu är det dags för dig som har ett barn fött 2013 att ansöka till förskoleklass inför höstterminen 2019. Ansökningstiden pågår till och med den 31 januari. Läs mer >


Juan Copovi-Mena tillförordnad vd på Telge AB

2018-12-20: Idag blev det klart att Juan Copovi-Mena blir tillförordnad vd på Telge AB. Han är sedan 2016 vd för Telge bostäder och Telge Hovsjö. Läs mer >