Nyheter


Informationsbladet Juni är här!

2019-05-24: I helgen den 25 och 25 maj delas informationsbladet ut till kommunens alla hushåll. Det finns även att hämta på flera olika ställen, bland annat Södertäljebyrån, biblioteken och Kontaktcenter. Läs mer >


Magnus Mankan Nilsson tilldelas årets Sankta Ragnhildsmedalj

2019-05-24: 2019 års Sankta Ragnhildsmedaljör är Magnus Mankan Nilsson som tilldelas priset för sina insatser för Södertälje och kommunens medborgare. Läs mer >


Lotsuddens verkstadsbyggnad från 1920-talet flyttas

2019-05-21: Sjöfartsverket kommer att ta ner, och senare återuppföra, en av verkstadsbyggnaderna på Lotsudden på Slussholmens södra del. Läs mer >


Kickoff för mat och måltider inom äldreomsorgen

2019-05-20: En av Södertälje kommuns viktigaste uppgifter är att utveckla välfärden inom äldreomsorgen. Den 16 maj gick startskottet för att utveckla maten och måltidsupplevelsen på vård- och omsorgsboenden och dagverksamheter. Kickoffen öppnades av Pia Sjöstrand (S), äldreomsorgens ordförande och var en välbesökt förmiddag för politiker och kommunens medarbetare. Läs mer >


Räddningstjänsterna avråder inte längre från eldning

2019-05-20: På grund av ändrade väderförhållanden avrådes inte längre eldning. Läs mer >


1400 bostäder planeras i Södertälje södra

2019-05-19: Vid bästa läget vid vattnet i Södertälje Södra ska 1400 nya bostäder byggas. Uthamnen – idag ett industriområde – planeras bli ett nytt stadsdelsområde med 12 nya bostadskvarter, två förskolor, bostäder för äldre och rekreationsområden vid kajen och i parkmiljöer. Nu håller detaljplanen för området på att tas fram, den största kommunen tagit fram sedan 1970-talet. Läs mer >


Utvecklingen kring Maren

2019-05-18: Vad händer egentligen i arbetet kring att restaurera Maren och Slussholmen? I det tredje nyhetsbrevet om stadskärnans utveckling kan du läsa mer om arbetet. Läs mer >


Räddningstjänsterna i länet avråder från att elda

2019-05-17: Det varma och torra vädret medför att det är stor brandrisk i skog och mark. De senaste dagarna har flera markbränder inträffat i länet och en eld som sprider gnistor kan snabbt övergå i en okontrollerad brand. Räddningstjänsterna i Stockholms län avråder från eldning från och med den 17 maj. Avrådan gäller hela länet. Bedömningen är gjord utifrån SMHI:s prognosunderlag och i samråd med länets räddningstjänster. Läs mer >


Ny e-tjänst för att åter ansöka ekonomiskt bistånd

2019-05-16: Nu finns en e-tjänst för återansökningar av ekonomiskt bistånd. E-tjänsten ger säkrare handläggning och frigör tid för klienternas möte med socialsekreterarna. Du hittar tjänsten under E-tjänster och blanketter på kommunens webbplats. Läs mer >


Fortet i Badparken färdigrenoverad

2019-05-16: Fortet i Badparken har nu bytts ut och lekplatsen har öppnat på nytt efter att ha varit stängd under en längre tid. Läs mer >