Nyheter


Klart med nya ledamöter och ordförande

2018-12-17: Idag fattade kommunfullmäktige beslut om nya ledamöter och ordförande i kommunens nämnder och bolag. En lista över samtliga ledamöter och ordförande publiceras på sodertalje.se inom kort. Läs mer >


Avgifter lokaler 2019

2018-12-17: Nya taxor och avgifter för lokaler och anläggningar för fritidsändamål är fattade. Kommundelsnämnderna, kultur- och fritidsnämnden och kommunfullmäktige har fattat beslut om att höja avgifterna från 2019. Läs mer >


Södertälje bygger ut gratis wifi i stadskärnan

2018-12-13: Södertälje är en av 20 svenska städer som har tilldelats 15 000 euro för att bygga ett gratis wifi-nät i stadskärnan. EU-medlen möjliggör utbyggnaden av wifi i en första etapp på Storgatan i Södertälje. Projektet har planerats av kommunen tillsammans med Centrumföreningen. Läs mer >


Matning av änder - tänk på det här!

2018-12-11: Gillar du att mata änderna vid Maren? Tänk på att inte slänga maten på marken, utan direkt ner i vattnet. Läs mer >


Del av GC-väg avstängd vid småbåtshamnen

2018-12-11: En del av gång- och cykelvägen vid småbåtshamnen vid Maren har tillfälligt stängts av då det upptäckts sjunkhål i marken. Läs mer >


Större utbud av e-tjänster för restaurangföretagare i Södertälje

2018-12-10: Nu kan Södertäljes blivande restaurangföretagare ta del av ett större utbud digitala e-tjänster, exempelvis tillståndsansökningar och livsmedelsanmälan. Läs mer >


Nya displayer ska minska antalet trafikolyckor

2018-12-10: Tio nya hastighetsdisplayer som visar fordonets hastighet i realtid ska vara ett medel för att nå nollvision i trafiken. Läs mer >


Gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström
Anna Ekström firar komvux 50-årsjubileum i Södertälje

2018-12-07: I dag, fredag den 7 december, reser gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström till Södertälje för att besöka Södertälje vuxenutbildning och fira att det i år är 50 år sedan komvux startade i Sverige. Läs mer >


Slussgatan avstängd

2018-12-05: Sjöfartsverket har åter öppnat Slussgatan igen efter att den varit avstängd under förra veckan. Läs mer >


Gör vardagen lättare för en medmänniska – bli god man eller förvaltare!

2018-12-05: Överförmyndarnämnden i Södertälje kommun genomför en kampanj för att locka fler att bli god man eller förvaltare. Läs mer >