Nyheter


Köpmangatan ska bli en levande och attraktiv del av centrum

2019-11-11: Nu börjar vi med arbetet att förvandla området kring Köpmangatan till en mer attraktiv plats i centrum, med fler mötesplatser, handel och gångstråk. Vi bygger det nya Kanaltorget, en ny tunnelnedfart och bygger om p-garaget i Kringlan-huset. Läs mer >


Årets pristagare på Södertäljegalan 2019!

2019-11-11: Den 8 november 2019 arrangerades Företagardagen på Scaniarinken. Under kvällen hölls Södertäljegalan på restaurang Snäckviken där tio olika utmärkelser delades ut. Här presenteras alla pristagare. Läs mer >


Vinnare Årets byggnadsverk och Årets renovering!

2019-11-08: Nu är tävlingen avgjord! Viksberg skolområde kammade hem utmärkelsen Årets byggnadsverk och Årets renovering gick till Överenhörna bygdegård. Läs mer >


Samverkansdagen – myndighetssamarbete mot brott i välfärden

2019-11-08: Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Stockholm och Södertälje kommun samarbetar för att minska brotten i välfärden. I dag hölls en myndighetsgemensam dag i Estrad dit även polisen hade bjudits in. Läs mer >


Renoveringen av förbindelser klara kring Mälarbron - trafikreras som vanligt på fredag

2019-11-06: Arbetena med att rusta upp bron under Mälarbron, på Västra Kanalgatan, samt Kattsvansen och gång- och cykelrampen är klara. Läs mer >


Färre får ekonomiskt bistånd tack vare förbättrad myndighetsutövning

2019-11-06: Antalet personer som har ekonomiskt bistånd i Södertälje har minskat kraftigt de senaste två åren. Det är resultatet av arbetet med att utveckla myndighetsutövningen och att tydliggöra yrkesrollen socialsekreterare socialtjänsten. Läs mer >


Nominerade till utmärkelser på Södertäljegalan 2019

2019-11-05: Den 8 november 2019 är det dags för Södertäljes viktigaste företagsevent. Dagtid hålls Södertälje företagardag på Scaniarinken. Under kvällen arrangeras Södertäljegalan där tio utmärkelser delas ut. Södertälje kommun är ansvarig för sex olika utmärkelser. Läs mer >


Stadsutveckling i Östertälje

2019-11-04: Nu tas ett helhetsgrepp kring utvecklingen i Östertälje. Kommunen planerar för nya bostäder, nytt stadsdelscentrum och förbättrade offentliga rum. Läs mer >


Hur ska Mölnbo utvecklas? Svara på enkät!

2019-10-31: Bor du i Mölnbo? Södertälje kommun arbetar just nu med att ta fram en strukturplan för Mölnbo och behöver din värdefulla kunskap om hur Mölnbo bör utvecklas på sikt. Ge din åsikt genom att svara på en kort enkät! Läs mer >


Lunaträffen stänger på måndag på grund av fuktskador

2019-10-31: Telge fastigheter har upptäckt fuktskador i fastigheten där Lunaträffen, en verksamhet för medborgare över 65, håller till. Därför stänger Lunaträffen idag, den 4 november. Läs mer >