Nyheter


Nationella vaccinationsveckan

2022-03-15: Nationella vaccinationsveckan genomförs 14–20 mars. Vaccin är det viktigaste verktyget mot covid-19. Om du inte redan är vaccinerad – ta emot erbjudandet om vaccination för att skydda dig själv och andra. Läs mer >


Illustration av ett i som i information
Flyktingmottagande från Ukraina aktiverar krisledning

2022-03-10: På grund av att många personer är på flykt från kriget i Ukraina räcker Migrationsverkets platser inte till. Migrationsverket har därför bett Länsstyrelsen i Stockholms län om hjälp med tillfälliga boendeplatser. Södertälje kommunkoncern aktiverar central krisledning för att kunna iordningställa 120 platser för att i ett akut skede kunna ta emot flyktingar från Ukraina. Läs mer >


Farstanäs – utveckling av ett mångsidigt besöksmål

2022-03-09: Farstanäs genomgår en förändring och planering pågår för området, både på lång och kort sikt. Visionen om en hållbar besöksplats, som erbjuder besökaren mer aktiviteter året runt, börjar ta form på ett mer konkret sätt. Läs mer >


Ikea väljer Södertälje för ny distributionscentral

2022-03-09: Ikea undersöker möjligheten att etablera sig i Södertälje. Ett intentionsavtal om att köpa mark i Almnäs, Stockholm syd, har tecknats mellan Södertälje kommun och Ikea, som har planer på att bygga en ny distributionscentral i Södertälje. Läs mer >


Vinnaren av jämställdhetspriset 2022

2022-03-08: Priset av årets jämställdhetspris går till Kvinnovation - stort grattis! Läs mer >


Nu byggs Stenvalvsbron om

2022-03-07: Den 14 mars går startskottet för ombyggnationen av Stenvalvsbron. Arbetet innebär att Slussgatan kommer att stängas av för genomfartstrafik fram till hösten 2022. Läs mer >


Illustration med texten Hela Södertälje mot pandemin
Sista veckan för Hela Södertälje mot pandemin

2022-03-07: I dag börjar sista veckan för Region Stockholms satsning Hela Södertälje mot pandemin. Det är god tillgänglighet vid vaccinationsbussarna – ta chansen att vaccinera dig. Läs mer >


Ny myndighet placeras i Södertälje

2022-03-04: Arbetet mot organiserad brottslighet och välfärdsbrott ska stärkas. Därför inrättar regeringen en ny myndighet, Utbetalningsmyndigheten, som startar sin verksamhet i Södertälje den 1 januari 2024. Läs mer >


Ingen uthyrning av elsparkcyklar just nu

2022-03-03: Tekniska nämnden har tagit beslut om att, för närvarande, inte ge tillstånd till uthyrning av elsparkcyklar på allmän plats och kommunal mark. Läs mer >


Fotografi: Högtalare för viktigt meddelande (VMA). Foto: Thomas Henrikson
Test av Viktigt meddelande (VMA) 7 mars

2022-03-03: I dag, måndag 7 mars, klockan 15.00 är det åter dags för att kontrollera att signalen Viktigt meddelande till allmänheten (VMA), även kallat Hesa Fredrik, fungerar. Läs mer >