Nyheter


Södertäljes gymnasier övergår till delvis distansundervisning den 25 januari

2021-01-21: På måndag, den 25 januari, övergår Södertäljes kommunala gymnasieskolor till att kombinera undervisning i klassrummet och distansundervisning. Beslutet gäller till den 1 april. Läs mer >


Samrådstiden över - vad händer nu?

2021-01-20: Nu är samrådstiden för detaljplaneförslagen för fastigheterna på Maren och Torekällberget över. Det har kommit in många synpunkter och nu ska samrådsredogörelser sammanställas, för att sen gå över i granskningsskede. Läs mer >


bilder på sidor ur folkhälsostrategin.
Folkhälsostrategi för 2021-2024 är nu godkänd av kommunfullmäktige

2021-01-20: Att arbeta med folkhälsan är att arbeta med social hållbarhet. Kommunens folkhälsostrategi pekar ut hur kommunen ska arbeta med folkhälsa långsiktigt. Läs mer >


Södertälje kommun stärker hållbarhetsarbetet genom Glokala Sverige

2021-01-18: Glokala Sverige har antagit 35 nya kommuner och 2 regioner som kommer att vara med i projektet från 2021. Södertälje är en av dem. Det innebär att 18 av landets 21 regioner och 163 av landets 290 kommuner nu deltar i Glokala Sverige. Läs mer >


Södertälje kommun öppnar upp idrottsanläggningar för utomhusträning

2021-01-15: Smittskyddsläkaren i Region Stockholm släpper på den regionala restriktionen gällande utomhusträning. Detta innebär att Södertälje kommun öppnar kommunens idrottsanläggningar för utomhusträning från och med måndag den 18 januari. Läs mer >


Hälsoprojekt för seniorer på distans

2021-01-15: Torekällgymnasiets elever på vård- och omsorgsprogrammet kommer även i år att genomföra ett hälsoprojekt för personer som är 65+. Den här gången sker projektet på distans. Läs mer >


Södertälje stadshus exteriört, med kommunens logotyp på fasaden.
Södertälje kommun tar över Nykvarns överförmyndarverksamhet

2021-01-14: Den 15 januari 2021 flyttar Nykvarns överförmyndarverksamhet över till Södertälje kommun. I Nykvarn kommun kommer överförmyndaren inte längre att ha något kansli och handläggaren i kommunen slutar sin tjänst. Läs mer >


äldre kvinna talar i telefon i sitt hem
Äldre ensamma i hemmet riskerar att utnyttjas av bedragare

2021-01-14: Många har redan börjat vaccinera sig mot covid-19 och nu finns risk att bedragare ser ytterligare ett sammanhang där de kan lura folk. Det har kommit rapporter om att misstänkta bedragare har börjat ringa upp äldre för att säga att de kommer från exempelvis Folkhälsomyndigheten och vill boka vaccinationstid. Läs mer >


Besöksförbud för äldreboenden förlängs

2021-01-14: Folkhälsomyndigheten har beslutat om förlängning för det tillfälliga besöksförbudet på vård- och omsorgsboenden för äldre i Södertälje kommun. Förbudet gäller till och med 2 februari 2021 och gäller på samtliga vård- och omsorgsboenden i kommunen. Läs mer >


Lämna synpunkter på detaljplaner

2021-01-14: Fredag den 15 januari är sista dagen för att lämna synpunkter på förslagen på ny detaljplan för Mariekälla 1:26 (Torekällberget) och Tellus 5 (Marenplan). Du finner mer information under Aktuellt, nyheterna längst ned under på Bo och bygga. Klicka dig vidare! Läs mer >