Nyheter


Utbetalningar till byggbolag på paus tills redovisning klarnar

2021-04-19: Inom Kanaltorgsprojektet har Södertälje kommun anlitat Peab Anläggning AB som entreprenör. Men så pass många oklarheter har uppstått runt antal fakturerade timmar att kommunen anlitat jurister, stoppat sina utbetalningar till företaget och nu kontaktar ledningen. Läs mer >


Illustration av ett i som i information
Brand på Tveta återvinningscentral

2021-04-19: Under söndagen den 18 april startade en brand i en flishög på Tveta återvinningscentral. Branden är under kontroll men återvinningscentralen håller stängt tills vidare. Du som behöver lämna saker till återvinning hänvisas till Returen i Södertälje. Läs mer >


Stipendium för bättre vardag utan mobbning till mentorer på Ronnaskolan

2021-04-18: För tredje året i rad får Ronnaskolan ett stipendium från Ebbas minnesfond – Ebbas Hjärtan – till minne av Ebba Stefansdotter Åkerlund. Läs mer >


”Nära målet – riskera inte ditt och dina nära och käras liv”

2021-04-16: Det är ett allvarligt och pressat läge på Södertälje sjukhus på grund av smittspridningen. Men snart är alla som vill det vaccinerade mot covid-19. Här i upploppet vill politiker och tjänstepersoner från Södertälje kommun få invånarna att fortsätta hålla avstånd och inför stora helger och firanden undvika folksamlingar. Läs mer >


Checklista ska göra byggande mer hållbart

2021-04-15: Nu inför Södertälje kommun hållbara mål för byggande redan på markanvisningsstadiet. De exploatörer som är intresserade av att köpa och bygga på Södertälje kommuns mark måste först förbinda sig att uppfylla hållbarhetskrav i ett redan tidigt skede. Därför har kommunen nu infört riktlinjer för hållbart byggande med checklista. Läs mer >


Majoritetspolitikerna vill göra Södertälje tryggare, hållbarare och mer tillgängligt

2021-04-14: Kommunstyrelsen fattade onsdag 14 april beslut om ett investeringspaket på 75 miljoner kronor för 2021–2022. Majoritetspartierna i kommunstyrelsen, S, KD, C och MP tar pengarna av 2020 års ”mycket goda resultat”. Läs mer >


Butikspersonal tipsar om aktiviteter för äldre

2021-04-14: Där det finns sociala kontakter finns det möjlighet att sprida information. Med den insikten skapade Kultur 365 ett nytt sätt att sprida information till äldre via butikspersonal i Södertäljes butiker. Just nu berättar man om att PlaymÄkers (en av Kultur 365:s aktiviteter) kan bokas för att ge teknikhjälp i hemmet, att man kan ringa Seniorlinjen om man känner sig ensam och att mötesplatserna i Södertälje erbjuder promenadsällskap på förmiddagarna tre dagar varje vecka. Läs mer >


Nya skyltar berättar om parkens historia

2021-04-14: Nu har nya skyltar satts upp i Södertäljes parker med illustrationer och information om parkens historia. Även lekplatser och hundrastgårdar har fått nya skyltar med uppdaterade illustrationer och trivselregler. Läs mer >


Anhörigstödet finns för dig

2021-04-12: Kommunens anhörigstöd i Södertälje finns till för dig som är anhörig till någon som är äldre, som har fysisk eller psykisk sjukdom eller funktionsnedsättning, samt till dig som har en närstående med missbruks- eller beroendeproblematik. Läs mer >


Hälsans stig i Södertälje dras om

2021-04-09: Hälsans stig finns både i centrala Södertälje och i Fornhöjden. Slingan i centrum tas ner tillfälligt för att under 2022 dras om. Även Hälsans stig i Fornhöjden kommer att dras om under hösten. Läs mer >