Nyheter


Södertälje tar fram pollineringsplan

2019-10-10: Södertälje kommun har tagit fram en ny pollineringsplan som nu är ute på remiss. Den visar hur Södertälje kommun ska arbeta framåt för att förbättra livsmiljöerna för pollinatörer, som behövs för vår biologiska mångfald och matproduktion. Läs mer >


Vi bygger och rustar upp lekplatser och utegym

2019-10-08: Under hösten påbörjas ett arbete med flera lekplatser och parker i Södertälje. En ny lekplats ska byggas i Ronna och Pershagen ska få ett nytt utegym. Dessutom ska en ny spontanidrottsplats byggas i Ritorp och lekplatserna i Brunnsäng och Östertälje rustas upp. Läs mer >


Digital vecka på Stadsbiblioteket

2019-10-08: Årets digitala vecka är fullspäckad med aktiviteter för dig som vill lära dig mer om digitala möjligheter. Läs mer >


Nedskräpningen minskar i Södertälje centrum

2019-10-07: Årets mätning av skräp i Södertälje centrum visar en minskning med 36 procent mot förra året. Det är det lägsta resultatet sedan mätningarna startade 2010. Läs mer >


Samverkan och tidiga insatser bakom att färre barnfamiljer drabbas vid vräkning

2019-10-04: Det goda samarbetet i Södertälje mellan hyresvärdar, kronofogden och socialtjänst har lett till färre barnfamiljer står utan bostad efter vräkning. Genom att hyresvärdarna numera flaggar upp obetalda hyror för socialtjänsten kan de agera och titta på vad de behöver hjälp med. Genom att tidigt kunna kontakta de boende på adressen kan socialtjänsten i tid finna en lösning på barnfamiljens bostadsproblem. Det kan röra sig om sociala aspekter, missbruk eller behov av ekonomiskt stöd. Det har även visat sig att det finns en del fusk och oegentligheter i det som uppmärksammats. Läs mer >


Ändring av hastighetsgränser i Mariekälla, Saltskog och Hovsjö

2019-10-02: Från och med 4 oktober kommer nya hastighetsgränser gälla på vägsträckor i Mariekälla, Saltskog och Hovsjö. Södertälje kommun skyltar om till 40 km/tim och 60 km/tim på vissa av områdenas vägar. Läs mer >


Vad tycker äldre om sina vård- och omsorgsboenden

2019-10-01: Resultatet för Socialstyrelsens brukarundersökning "Vad tycker de äldre om äldreomsorgen i Södertälje" visar på att det är relativt stabilt i svaren gällande om man är ganska eller mycket nöjda med sitt vård- och omsorgsboende. I Södertälje svarade 209 personer, vilket är 45,4% av de tillfrågade, något lägre än i riket. Läs mer >


Klart med försäljning av fastigheter i Hovsjö

2019-09-30: Idag fattade kommunfullmäktige beslut om att sälja sex fastigheter om sammanlagt 786 lägenheter och radhus i stadsdelen Hovsjö. Köpare är Månsbro Fastigheter, som idag äger fastigheter i Hovsjö och i Södertälje och som har ett långsiktigt och socialt engagemang i området. Läs mer >


Tillfällig avstängning av parkeringsplatser vid Järna station

2019-09-27: Under 2-3 oktober kommer vissa parkeringsytor att stängas av vid Järna station på grund av geoteknisk undersökning. Läs mer >


omsorgspersonal med en äldre man
Vad tycker de äldre om hemtjänsten

2019-09-27: 2019 års brukarundersökning på Södertälje kommuns hemtjänst visar en förbättring av antalet äldre som är ganska eller mycket nöjda med sina hemtjänsterinsatser, 2019 års resultat är 78 procent i jämförelse med 2018 års resultat på 73 procent. Snittet för Stockholms län i undersökningen är 84 procent och riket 88 procent. Läs mer >