Nyheter


Vem är din kandidat till 5i12-priset 2019?

2019-10-22: Känner du en person eller organisation i Södertälje som står upp för människors lika värde och medmänsklighet i samhället? Nominera din kandidat till 5i12-priset fram till klockan 12.00 den 18 november. Utmärkelsen delas ut vid en manifestation torsdagen den 5 december, vid Stora torget. Läs mer >


Gymnasiemässa 6-8 november

2019-10-22: Den 6–8 november är det gymnasiemässa på Södertälje Science Park. Alla elever i åk 9 i Södertälje besöker mässan med sina lärare under dagtid. Den 7 november 16-20 är det öppet hus för föräldrar och elever från Södertälje och andra kommuner. Läs mer >


Unik struktur skapar stort intresse för Södertäljes idrottsutbildningar

2019-10-21: För unga som vill satsa både på skola och idrott erbjuder Södertälje en möjlighet att kombinera studier med en idrottssatsning och utvecklas till elitspelare. Strukturen är unik med tre gymnasieskolor som har nationellt godkända idrottsutbildningar (NIU) och en idrottsakademi med representanter från skolor och föreningar som säkerställer utveckling och nya samarbeten. Satsningarna har gett resultat – idag är söktrycket högre än någonsin. Läs mer >


Bild på 5i12-rörelsens logotyp
Vem är din kandidat till 5i12priset 2019

2019-10-18: Känner du en person eller organisation i Södertälje som står upp för människors lika värde och medmänsklighet i samhället? Nu kan du nominera din kandidat till 5i12-priset fram till klockan 12:00 den 18 november. Utmärkelsen delas ut vid en manifestation torsdag 5 december, vid Stora torget. Läs mer >


Bild ur filmen Team i teamet är som medicin
”Team i teamet är som medicin”

2019-10-17: Järna hemtjänst fick goda resultat när Socialstyrelsen nyligen publicerade sin nationella brukarundersökning "Vad tycker de äldre om äldreomsorgen i Södertälje?" 93 procent av brukarna i Järna hemtjänst svarade att de är nöjda med hemtjänsten. Titta gärna på filmen där Jeanette återberättar om hur en brukare upplever att Team i teamet är ”som medicin” Läs mer >


Tyck till om Västergård

2019-10-17: Bor du i Västergård? Ta del av utkastet för strukturplan Västergård via vår digitala webbenkät och tyck till om hur området ska utvecklas.  Läs mer >


Är du en av de 4100 Södertäljebor som har fått årets attitydundersökning?

2019-10-15: Södertälje kommun vill erbjuda Södertäljeborna en så bra service som möjligt. För att kunna göra detta är det viktigt att veta hur invånarna i Södertälje ser på sin kommun. Just nu har 4100 utvalda Södertäljebor har fått årets medborgarunderökning i sina brevlådor. Sista dagen att svara är den 29 oktober. Läs mer >


Årets byggnadsverk och renovering 2019

2019-10-11: Kandidaterna som har möjlighet att bli tilldelade utmärkelserna Årets byggnadsverk och Årets renovering är nu utsedda. Var med och rösta på dina favoriter! Läs mer >


Ny arkitekturstrategi ska vara vägledande i arbetet med att bygga stad

2019-10-10: En arkitekturstrategi för Södertälje kommun håller på att tas fram. Strategin ska vara vägledande i arbetet med att bygga stad men också sprida kunskap om vad god arkitektur är. Läs mer >


Södertälje tar fram pollineringsplan

2019-10-10: Södertälje kommun har tagit fram en ny pollineringsplan som nu är ute på remiss. Den visar hur Södertälje kommun ska arbeta framåt för att förbättra livsmiljöerna för pollinatörer, som behövs för vår biologiska mångfald och matproduktion. Läs mer >