Nyheter


Nya friidrottsarenan på Södertälje IP invigs den 7 september

2019-09-04: Den 7 september kl. 13 invigs den nya utomhusarenan för friidrott på Södertälje IP av kultur- och fritidsnämndens ordförande David Winerdal (KD). Invigningen sker i samband med tävlingen Kringelkastet som arrangeras av Södertälje IP. Läs mer >


Undersökningar genomförs i Maren

2019-09-03: Kommunen påbörjar nu ett omfattande utredningsarbete i Maren. Bland annat kommer man att göra en sjömätning med hjälp av båt i inre och yttre Maren. Läs mer >


Biblioteken i Södertälje lanserar en ny webbplats

2019-09-01: Biblioteken i Södertälje lanserar idag måndag den 2 september en ny webbplats. En webbplats som sätter medborgaren och digital utveckling i fokus. Läs mer >


Anhörig-drop-in startar den 3 september

2019-08-30: Snart är det premiär för kommunens nya aktivitet: drop-in avlastning på mötesplatsen Lunaträffen! Den 3 september 2019 är det dags för den första träffen. Läs mer >


Nya chefer på socialkontoret och omsorgskontoret

2019-08-30: Idag har kommunstyrelsen fattat beslut om tillsättningen av chefer till kommunens två nya kontor för social- och omsorgsfrågor. Karin Björkryd har utsetts till ny chef för omsorgskontoret och socialkontorets nya chef är Annika Rådström. Läs mer >


Var med och påverka i årets medborgarundersökning!

2019-08-22: Vad är du nöjd med och vad tycker du kan förbättras i Södertälje? Det är frågor som ställs i en attitydundersökning som genomförs av Statistiska centralbyrån, SCB, på uppdrag av Södertälje kommun vartannat år. Syftet är att mäta hur kommuninvånare ser på Södertälje. Under den kommande veckan skickas information om årets undersökning ut till 4100 utvalda Södertäljebor mellan 18 och 84 år. Läs mer >


Södertäljes befolkning ökade med 1 087 personer

2019-08-21: Den 30 juni uppgick folkmängden i Södertälje kommun till 98 468 personer. Det innebär att antalet Södertäljebor ökade med 1 087 vilket är en förhållandevis kraftig ökning. Läs mer >


Nu påbörjas renoveringen av gång- och cykeltunneln under Stockholmsvägen

2019-08-08: Ett underhållsarbete kommer att genomföras av gång- och cykeltunneln som ligger under Stockholmsvägen, i förlängningen av Aspegrensvägen. Arbetet påbörjas under vecka 32 och avslutas under senhösten. Tunneln kommer att vara öppen för gång- och cykeltrafik under arbetet. Läs mer >


Bild som visar avstängning av vägsträckan Kattsvansen.
Renovering av förbindelser kring Mälarbron

2019-08-02: Den 7 augusti inleder kommunen en renovering av viktiga förbindelser kring Mälarbron. Bron under Mälarbron, på Västra Kanalgatan, är i behov av underhåll och reparation. Samma sak gäller för Kattsvansen och gång- och cykelrampen. Läs mer >


Slussgatan avstängd 5–7 augusti

2019-07-26: Sjöfartsverket kommer att asfaltera Slussgatan på dagtid mellan den 5 och 7 augusti. Det innebär att biltrafiken stängs av mellan 07.00 och 19.00. Läs mer >