Nyheter


Tom Tits Experiment och utbildningskontoret samarbetar kring framtidens kompetenser

2018-11-28: Utbildningskontoret och Tom Tits Experiment satsar sedan 2013 tillsammans på lärande och kompetensutveckling. I år är temat digitala kompetenser. 100 fritidspedagoger utbildas under fem halvdagar i digitala kompetenser med fokus på skapande, språkutveckling och rörelse. Läs mer >


Yrkesutbildningsmässan 29 november

2018-11-27: Är du nyfiken på våra yrkesutbildningar i Södertälje kommun? Vill du gå en yrkesutbildning som leder till jobb? Läs mer >


Årets sista informationsblad är här!

2018-11-26: I helgen, 24-25 november, delades informationsbladet för december-januari ut till alla som bor i kommunen. Läs mer >


Södertälje kommun deltar i nationell jämställdhetssatsning

2018-11-22: Södertälje kommun är en av tolv kommuner i landet som valts ut att delta i Modellkommuner för att utveckla sitt jämställdhetsarbete. Det är Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) som driver satsningen, med syftet att fler kommuner ska kunna ge kvinnor och män en jämställd service. Läs mer >


Södertäljes nya budget presenterades idag

2018-11-22: Majoritetens (Socialdemokraternas, Kristdemokraternas, Centerpartiets och Miljöpartiets) förslag till Mål och budget 2019-2021 presenterades idag på en presskonferens i Stadshuset. Då offentliggjordes också ett antal konkreta prioriteringar i fyra övergripande områden. Läs mer >


40 vintercyklister redo för vintern

2018-11-21: Utmaningen Vintercyklisten drar nu snart igång! 40 Södertäljebor kommer varje vecka under vintern att cykla till och från sina arbetsplatser. Tanken är att visa att det är fullt möjligt och även finns flera fördelar med att cykla under vinterhalvåret. Läs mer >


Förslag från nya majoriteten: fria arbetskläder till personalen

2018-11-20: Två miljoner kronor avsätts för personalens arbetskläder i den nya majoritetens första gemensamma budget. Två av de verksamheter som berörs är äldreomsorgen och förskolan. Läs mer >


Den nya majoritetens samlade förslag till politisk organisation

2018-11-16: Den nya majoriteten (Socialdemokraterna, Kristdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet) har kommunicerat ett samlat förslag till politisk organisation av nämnder och styrelser 2018-2022. Läs mer >


Kommunen besöker festvåningar

2018-11-15: Tillståndsenheten vid Södertälje kommun samarbetar med Polisen, och besöker festvåningar i kommunen. Syftet är att informera om alkohollagstiftningen. Läs mer >


Södertälje kommun får medel för att utveckla digitala lösningar och samverkan kring hållbar mat

2018-11-14: Södertälje kommun har tilldelats 500 000 kr av Vinnova till för att utveckla digitala innovativa lösningar för hållbar mat. Pengarna ska användas till en förstudie som syftar till att möjliggöra för företag och organisationer att leverera hållbara och närodlade livsmedel till den offentliga sektorn. Läs mer >