Nyheter

Alis, när unga vuxna behöver stöd i vuxenlivet

2022-05-31

Kommunen erbjuder genom ALIS hjälp till unga personer som behöver extra stöd för att få ett arbete eller påbörja studier. Många unga personer som har olika svårigheter, ofta neuropsykiatriska funktionsnedsättningar eller liknande problematik, faller ur stödsystemet. Detta innebär lidande för den enskilde individen men även ökade kostnader för samhället. Därför syftar Alis till att fånga upp dessa personer i ett tidigt skede i vuxenlivet. Karin Karlberg, projektledare för Alis på enheten för arbetsrehabilitering på Socialkontoret svarar på tre korta frågor om Alis.

 

Vem kan få hjälp av Alis?

-Alla som är mellan 18 och 25 år, bor i kommunen och upplever sig vara i behov av stödet vi kan ge är välkomna till Alis. Hos oss finns en öppenhet för att människor är hela individer och att behov, möjligheter och hinder förändras över tid. Vi följer unga på deras väg framåt. En förutsättning för vårt arbete är en levande samverkan med aktörer som kommer i kontakt med unga. Ett samordnat stöd gynnar individen.

 

Varför ska jag vända mig till Alis?

-I Alis arbetar vi med att unga människor ska komma ut i arbete eller studier utifrån deras egna förutsättningar. Det finns risker i övergången från ungdom till vuxen och särskilt för de som haft en svår skolgång eller uppväxt. Vuxenlivet ställer höga krav på självständighet som inte alla i detta skede i livet klarar av att leva upp till. Vi stöttar unga med det som de själva ser som hinder på deras väg till arbete eller studier och det har visat sig vara en framgångsrik metod. Risken att unga personer hamnar i utanförskap och i behov av mer omfattande stöd av samhället senare i livet minskar när vi börjar i tid. Ett arbete som en person kan få lyckas med kan lösa många knutar. Om individen mår bättre så mår också samhällssystemet bättre.

 

Hur ser ni på ungas möjligheter?

-Alla unga som kommer till Alis är motiverade och vill ha en väg till sitt framtida vuxenliv. För många har livet hittills inte gett dem så mycket hopp om att de kommer att ha en plats i samhället och en möjlighet att försörja sig och leva ett bra liv. I Alis möts de av en aldrig sviktande tilltro till att det är möjligt och att varje person kan bidra i samhället utifrån sina förutsättningar. Det är också sant, många som får stöd av Alis får ett arbete och nyckeln till det är att vi jobbar mot den ordinarie arbetsmarknaden och alltid utifrån vad deltagaren själv vill.

 

Alis syftar till det latinska ordspråket Alis volat propriis, som betyder ”Hon flyger med egna vingar.”