Nyheter

Än hinner du delta i medborgardialogen om klimatet

2020-12-11

Vad du tycker och känner om klimatfrågan? Hur kan du minska din klimatpåverkan? Vad tycker du kommunen kan bli bättre på? Berätta för oss genom att delta i medborgardialogen om klimat. Deltar du påverkar du kommunens kommande miljö- och klimatprogram. Resultatet presenteras i början av nästa år.

Nu har du möjlighet att påverka klimatpolitiken i kommunen!

Du kommer till enkäten genom att klicka på följande länk här. Du har möjlighet att svara på enkäten t.o.m. den 13 december.

Kommunens hållbarhetsutskott har beslutat att genomföra en medborgardialog i klimatfrågan. Medborgardialogen syftar till att skapa delaktighet och hämta in synpunkter och idéer från kommunens medborgare kring hur de tänker och känner i klimatfrågan.

  • Jag hoppas att så många medborgare som möjligt tar chansen att påverka genom att svara på webb-enkäten. Vad är viktigt för just dig när det gäller klimatfrågan? Vad tycker du att vi som kommun kan bli bättre på? säger Hanna Klingborg (MP), hållbarhetsutskottets ordförande.

Resultatet från medborgardialogen kommer att användas som underlag i arbetet med revidering av kommunens miljö- och klimatprogram. Ett nytt miljö- och klimatprogram ska tas fram för perioden 2022–2026.

Medborgardialogen ska genomförs med webbenkät, webbpanel och djupintervjuer i perioden mellan vecka 48 och 51. Djupintervjuer kommer att genomföras både med enskilda medborgare och med representanter för lokala intresseorganisationer. Det färdiga resultatet från medborgardialogen kommer att presenteras i kommunens kanaler i början av nästa år.