Nyheter

Ändrade karantänsregler för covid-19

Illustration av ett i som i information

2022-01-20

Nu avskaffas familjekarantän för friska personer som har fått dos tre, har haft covid-19 de senaste tre månaderna eller har en nyckelroll i en samhällskritisk verksamhet. För alla andra kortas tiden i karantän till fem dagar. Även i fortsättningen gäller att man ska ha varit feberfri i minst 48 timmar.

Smittspridningen av covid-19 är fortsatt mycket hög och fortsätter att öka. Det meddelar Folkhälsomyndigheten vid en pressträff den 20 januari. För att minska frånvaron av personal i många verksamheter ändras reglerna om att stanna hemma från arbete eller skola när man själv eller någon i hushållet är sjuk från sju dagar till fem dagar.

Vaccinering är det bästa skyddet mot svår sjukdom och död, säger Folkhälsomyndighetens generaldirektör Karin Tegmark Wisell, och därför är det viktigt att alla som ännu inte vaccinerat sig gör det, och att de som erbjuds en påfyllnadsdos tackar ja till erbjudandet. Efter dos tre finns även ett ökat skydd mot smitta. Därför bidrar också vaccination till minskad smittspridning.

Testresurser prioriteras där de gör som mest nytta

Under vecka två genomfördes över 520 000 tester vilket är mer än någonsin hittills under pandemin. På grund av den höga sjukligheten i luftvägsinfektioner och att antalet fall av covid-19 just nu är flera hundra tusen i veckan behöver testresurserna prioriteras där de gör som mest nytta.

Folkhälsomyndigheten rekommenderar därför under en övergångsperiod regionerna att ge lägre prioritet för testning av personer som inte behöver vara fysiskt på plats på arbetet. Dessa personer bör under sjukdomsperioden i möjligaste mån undvika nära kontakter utanför hushållet.

Den som har tagit ett antigensjälvtest, även kallat snabbtest, och fått ett positivt provsvar bör betrakta sig som smittad med covid-19. Ett negativt självtest utesluter dock inte covid-19. De som bor med någon som testat positivt med ett antigentest bör stanna hemma, det gäller även förskole- och skolbarn, men inte personer i de undantagna grupperna.

Läs mer på Folkhälsomyndighetens hemsida.