Nyheter

Ändrade rekommendationer vid symtom

2021-11-01

Idag den 1 november ändras rekommendationerna för vuxna och barn när det gäller att stanna hemma vid symtom. Med dessa rekommendationer ändras även vem det är som ska testa sig för covid-19 och när.

Barn från cirka sex år, ungdomar och vuxna som inte är vaccinerade eller fullvaccinerade och inte har haft covid-19 det senaste halvåret bör fortsatt testa sig vid symtom. Personer som är ovaccinerade rekommenderas även att testa sig efter resa utanför Norden, personer som under det senaste halvåret haft covid-19 är undantaget samt barn under sex år.

Dessutom uppmanas följande personer att testa sig vid symtom:

  • Personer som bor på SÄBO eller har hemtjänst.
  • Äldre omsorgstagare på LSS-boenden.
  • Personer som behöver vård eller behandling för symtom på covid-19.
  • Hälso- och sjukvårdspersonal.
  • Omsorgspersonal på SÄBO eller hemtjänst samt personal på LSS-boenden.
  • Personer som får symtom efter resa i land utanför Norden.

Dessa personer rekommenderas inte att testa sig efter 1 november

  • Barn, unga och vuxna som är fullvaccinerade eller har haft bekräftad covid-19 de senaste sex månaderna och som inte ingår i någon av grupperna ovan.
  • Barn som inte börjat skolan (under sex år).

Ni som är fullvaccinerade bör stanna hemma om ni har symtom som halsont, feber, hosta eller annan sjukdomskänsla. När ni har varit feberfria i ett dygn och känner er friska kan ni återgå till jobb och skola. I regel behöver ni inte testa er för covid-19 vid symtom.

Läs mer om detta på Folkhälsomyndigheten.se