Nyheter

Andreas Pålsson är Södertäljes nya stadsarkitekt

2022-05-06

Nu står det klart att det är Andreas Pålsson som får tjänsten som stadsarkitekt i Södertälje kommun. Han kommer närmast från en tjänst som studiochef på arkitektkontoret Liljewall och tillträder sin nya tjänst den 23 maj.

-  Det är både spännande och rätt i tiden att Södertälje åter kommer att ha en stadsarkitekt. Vi är mitt i en expansiv fas och jag ser att Andreas Pålsson kommer att kunna stödja verksamheten ur ett övergripande perspektiv i de olika faserna i stadsutvecklingsarbetet och skapa god dialog kring våra frågor, säger Andreas Klingström, samhällsbyggnadsdirektör i Södertälje kommun.

Andreas Pålsson har en bred erfarenhet av olika typer av projekt som arkitekt. Det har handlat exempelvis om skolor i utsatta områden, omsorgsboenden, exklusiva butiker i Stockholm och detaljplanearbetet för Frihamnen i Göteborg.  Genom alla olika typer av projekt som inneburit dialoger med människorna som ska bo, verka eller uppleva byggnader och platser, har han fått med sig stor förståelse för samhällets komplexitet och de förutsättningar och utmaningar som formandet av livsmiljöer innebär.

Han har ett tag längtat efter att arbeta i en roll där han kan påverka och vara del i ett utvecklingsarbete i ett större perspektiv, där många tillsammans samlas inför en målbild och arbetar för att förverkliga den.

-  När jag läste annonsen som stadsarkitekt kände jag att det var den här typen av roll som jag vuxit fram till med all erfarenhet och kunskap jag samlat på mig. Att få arbeta med hela samhällsbyggnadsprocessen och genom dialog få förståelse för de behov som finns och kunna ha möjligheten att nå ett gemensamt mål, säger Andreas Pålsson.

Södertälje lockar Andreas med en mix av industriarv, mångkultur och hållbarhetsprofil. Att Södertälje har en gammal stadskärna och segment av olika tidsåldrar med närheten till vattnet. Att staden består av boendemiljöer i olika stadsdelar, men också av industri och campusområde med högskola. Att kommunen har fyra levande kommundelar.  Att naturen finns närvarande och tillgänglig. Allt det här som också lever i en symbios är viktigt i utvecklingen av framtida livsmiljön.

Att bli arkitekt var inte helt självklart för Andreas. Högstadiets praoperiod på ett arkitektkontor lämnade bilden av ett stressigt arbete med mycket fikapauser och långa stunder framför en dator. Men med en uppväxt i en kulturintresserad familj med mycket inslag av både musik och konst som följde med under åren i diverse serviceyrken och resor till olika delar av världen, började yrkesvalet ta form. Dessutom fanns viljan att kunna påverka människors levnadsvillkor, arbetsplatser, utveckling av städer och landsbygd vilket till slut ledde till valet att bli arkitekt. Andreas sökte sig till arkitektutbildningen på Lunds universitet och tog examen 2007.

Andreas kliver in i sin nya roll som stadsarkitekt på samhällsbyggnadskontoret den 23 maj. Den första tiden vill han lära känna lära känna staden, kommunen, organisationen och de projekt som är aktuella just nu. Det är viktigt för att få en förståelse för var vi är och vart vi ska.  I det mer långsiktiga arbetet handlar det om hållbarhet i alla aspekter.

-Jag är väl insatt i Södertäljes mål och jag vill vara med i arbetet att bevara och utveckla en kommun som man vill bo i, flytta till eller flytta tillbaka till, konstaterar Andreas.

 

Stadsarkitekt

En stadsarkitekt är en tjänsteperson som är anställd av en kommun. Arbetsuppgifterna kan variera beroende på var man är anställd, men i stort handlar det om att arbeta med helheten i stadsplanering. Att stödja utvecklingen av platsen och trygga god arkitektur och stadsgestaltning. Det handlar också om att skapa god dialog med, och mellan, medborgare, verksamheter, byggherrar, politiska nämnder, tjänstemän internt på kommunen och andra myndigheter.