Nyheter

Anhörigstödet finns för dig

2021-04-12

Kommunens anhörigstöd i Södertälje finns till för dig som är anhörig till någon som är äldre, som har fysisk eller psykisk sjukdom eller funktionsnedsättning, samt till dig som har en närstående med missbruks- eller beroendeproblematik.

Att vara anhörig kan vara givande men ibland även tungt. Många anhöriga kan känna sig stressade, utmattade eller trötta och ibland behöver man som anhörig hjälp och vägledning om vart man kan vända sig och vilket stöd kommunen erbjuder. Det kan också kännas skönt att träffa andra personer i liknande situation för att utbyta tankar med.

Vi anhörigkonsulenter stöttar dig som anhörig genom bland annat enskilda samtal, vägledning, anhöriggrupper och utbildningar. Vårt mål är att stödet ska vara individuellt, flexibelt och av hög kvalitet så vi anpassar det efter varje persons behov.

Just nu har vi flera anhöriggrupper att erbjuda, kontakta oss för mer information!

Du når oss anhörigkonsulenter på vardagar via telefon, e-post och e-tjänst. Alla kontaktuppgifter finns på www.sodertalje.se/anhorigstod

Vi har även en sida på Facebook som heter Anhörigstöd i Södertälje.