Nyheter

Anmälan krävs för stickande och skärande verksamheter med smittorisker

2021-08-23

Senast 1 september 2021 ska den som utför behandlingar med nålar, skalpeller, rakblad och lansetter, där det finns risk för blodsmitta och hudinfektioner, anmäla sin verksamhet till kommunen. Barberare, nagelsalonger och piercare är exempel på verksamheter med anmälningsplikt.

Förändringar i förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd som trädde i kraft 1 juli 2021 innebär anmälningsplikt för verksamheter som tidigare inte hade det. Det handlar om verksamheter som utför behandlingar med risk för blodsmitta eller annan smitta på grund av användande av stickande eller skärande verktyg. Tidigare har anmälningsskyldigheten enbart gällt i de fall det finns risk för blodsmitta.

Läs mer om vad som gäller för lokaler för hygienisk verksamhet och hur du gör anmälan till kommunen.

Från 1 september träder också en ny lag i kraft om estetiska kirurgiska ingrepp och estetiska injektionsbehandlingar. Verksamheter som genomför kirurgiska ingrepp och injektionsbehandlingar ska anmäla sin verksamhet till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Läs mer om lagen på IVOs hemsida.