Nyheter

Ännu mera gratis!

2023-02-28

Ännu mera gratis! Biblioteken i Södertälje ändrar sina avgifter den 1 mars 2023. Nu blir det ännu billigare att låna böcker. Det som tas bort är meddelandeavgifter, reservationsavgifter och förseningsavgifter.

Alla ska vara välkomna att använda bibliotekets tjänster. Förseningsavgifter på bibliotek gör att det finns personer som väljer att inte skaffa bibliotekskort. Vi vill inte att rädsla för avgifter och gamla skulder avskräcker från besök och lån. Speciellt som det främst drabbar personer med små ekonomiska marginaler. 

Under Covid-pandemin märkte vi att antalet försenade böcker inte ökade trots att vi tillfälligt tagit bort förseningsavgifterna. Erfarenheten från andra bibliotek som tagit bort många avgifter är att kostnaden för att hantera avgifterna är större än de summor som kommer in. Färre avgifter frigör också arbetstid som kan läggas på annat än att hanterat avgifter och krav.

Den som tappar bort eller förstör en bok eller annan media blir fortfarande ersättningsskyldig, med befintligt undantag för barn som lånar barnmedia. När barn lånar vuxenmedia går faktura till vårdnadshavare.

Avgifterna för fjärrlån höjs från 20 kr till 40kr. Alla ändrade avgifter kan du se på denna länk. 

Beslutet att justera bibliotekens avgifter är fattat av Kultur- och fritidsnämnden. De nya avgifterna är en anpassning till de rekommendationer och riktlinjer som Regionbiblioteket i Stockholm tagit fram för avgifter och utlåningstider.