Nyheter

Anpassade restriktioner införs 1 juni

Illustration av ett i som i information

2021-06-01

Folkhälsomyndigheten bedömer nu att vi kan börja öppna samhället stegvis. Det handlar om utvalda anpassningar för vissa verksamheter. Vi ska inte ändra vårt beteende från tidigare rekommendationer. Det hänger på var och en av oss att agera utifrån att faran inte är över ännu. Långt från alla är vaccinerade mot covid-19. Smittspridningen kan fortfarande öka i omfattning om vi inte följer rekommendationerna.

Fortsätt följ rekommendationerna – ett tag till. Här är några utvalda särskilt viktiga:

  • Håll avstånd till andra sällskap.
  • Umgås med få människor.
  • Stanna hemma om du har symptom.
  • Undvik att använda kollektivtrafiken om det går. Om du måste använda       kollektivtrafiken, använda munskydd.

Mer om de regionala restriktioner som gäller fram till 13 juni finns på Region Stockholms hemsida.

Några av de förändringar vi kommer se:

  • För arrangemang utomhus med anvisade sittplatser höjs antalet till 500 deltagare.
  • För arrangemang inomhus med anvisade sittplatser höjs taket till 50 deltagare.
  • Marknader och nöjesparker kan öppna, men med krav på smittskyddsåtgärder.
  • Restauranger föreslås få hålla öppet till klockan 22.30. Alkoholservering kommer tillåtas till klockan 22.00.

Mer om de anpassade restriktionerna från 1 juni finns på Folkhälsomyndighetens hemsida.