Nyheter

Ansök om riksfärdtjänst för julresor

2019-10-24

Vill du resa utanför Södertälje kommun i jul och har ett stort och varaktigt funktionshinder och därmed svårigheter att använda allmänna färdmedel? Då kan du ansöka om riksfärdtjänst. Ansök senast 15 november 2019.

Julen är en stor reshelg och tåg och flyg blir snabbt fullbokade. För dig som behöver ansöka om riksfärdtjänst är det därför tryggast att ansöka i så god tid som möjligt, dock senast fredag 15 november 2019.

Ansökan

Du ansöker genom att fylla i blanketten: Ansökan om riksfärdtjänst (PDF, öppnas i nytt fönster)

När du fyllt i blanketten skickar du den till:

Södertälje kommun
Myndigheten för äldre och personer med funktionsnedsättning
151 89 Södertälje

Du behöver inte ha beslut om vanlig färdtjänst för att ansöka om riksfärdtjänst.

Läs mer om riksfärdtjänst

Du hittar mer information om riksfärdtjänst på vår webbplats. Öppna fliken: Vilket stöd kanjag ansöka om att få.

Omsorg och socialt stöd/äldreomsorg