Årets Gymnasieantagning: Yrkesprogrammen lockar fler elever

Denna vecka har elever i Södertälje fått sina antagningsbesked till gymnasiet för höstterminen. I år är det 422 elever som är antagna och 270 som står i reserv till kommunens gymnasieskolor.

Toppvalet för sökande i år det högskoleförberedande Ekonomiprogrammet med inriktning juridik på Täljegymnasiet med en antagningsgräns på 270 poäng. Årets antagningsresultat visar också en positiv utveckling för yrkesprogrammen i Södertäljes kommunala gymnasieskolor.

De yrkesprogram som lockade flest elever var Barn- och fritidsprogrammet samt El- och energiprogrammet på Torekällgymnasiet.

-Vi är väldigt nöjda. Vi fyller i princip samtliga platser på alla våra program. Särskilt glädjande är att vi har något fler sökande i år till våra yrkesprogram, säger Carin Caputo, verksamhetschef för Gymnasiet i Södertälje.

En anledning till att något fler elever söker till yrkesprogrammen kan vara att de nu ger grundläggande högskolebehörighet.

-Södertälje kommun har på senare år arbetat med att vässa utbudet på yrkesprogrammen. Ett exempel är traineeprogrammet kopplat till vård- och omsorgsprogrammet på Torekällgymnasiet, ett samarbete med Omsorgskontoret, där eleverna bland annat erbjuds jobb under loven och tillsvidareanställning efter gymnasieexamen. Ett upplägg som är nytt för i år säger Carin Caputo.

Högskoleförberedande program förblir populära

De högskoleförberedande programmen, särskilt Ekonomi- och Samhällsvetenskapsprogrammen på Täljegymnasiet, fortsätter att vara mycket populära.

Även Teknikprogrammet lockar fler elever, vilket är positivt med tanke på den ökande efterfrågan på teknisk kompetens.

Läs mer om gymnasiehantagningen här