2017


Vattnet stängs av för Slussgatan tisdag den 28 februari

2017-02-24: Tisdag den 28 februari lägger Sjöfartsverket om en del av en vattenledning i Slussgatan. Orsaken är att spontningen för den nya slussen har orsakat vibrationer. Omkoppling sker kl. 06.00-09.00. Läs mer >