Både kommunen och Polisen är på banan mot ordningsproblem

Det var återigen bannor från kommunens sida på den sista pressträffen inför sommaren om coronaviruset. Polisen och kommunen berättade att de har ett samarbete för att få ordning på parkeringsproblem och folk som stör ordningen när de samlas, exempelvis på badstränder.

– Många uppför sig, en del gör det inte. Ge er inte på våra parkeringsvakter, släng inte fimpar i gräset så att det kan börja brinna och skräm inte dem som säger till när ni gör olämpliga saker på en badstrand. Blir det ingen skärpning måste vi cementera igen grillarna i kommunens regi.

Det sa Boel Godner var ett hot till dem som inte kan uppföra sig och ett löfte till dem som vill ha en trevlig tillvaro i våra offentliga miljöer. Boel Godner som är kommunstyrelsens ordförande (S), tillsammans med Tage Gripenstam (C) och Alexander Rosenberg (M) utgör krisledningsnämndens presidium och inledde pressträffen.

Budskapet på pressträffen var att både kommunen och Polisen i Södertälje ”är på banan” och tillsammans nu riggar för att öka tryggheten denna speciella sommar då fler än vanligt förväntas tillbringa tiden ute i Södertäljes offentliga rum.
– Detta är en sommar som sätter extra tryck på oss. Vi ser till att barn och unga kan få uppleva en massa bra aktiviteter och vi har god bemanning. När vi ser ordningsstörningar jobbar vi tillsammans med Polisen, sa Anna Flink, säkerhetschef och chef för krisledningsstaben i kommunen.
Polisen beskrev ordningsproblemen som de sett under våren och fram tills nu.
– Vi kan se att många samlas och att ordningsstörningarna finns både i trafiken, på badstränderna och genom vårdslös körning med vattenskoter. Vi kommer ha fortsatt hög polisiär närvaro i sommar, både på land och på sjöss, berättade Kristoffer Olofsson, operativ koordinator, från Södertäljepolisen.

Boenden ser utmaningar med fler smittade

Vår äldreomsorg ser fler fall av smittade. Sex nya konstaterade fall inom verksamheten vård och omsorgsboende, och fem nya fall inom vår specialenhet inom kortidsverksamheten, sa Karin Björkryd, omsorgsdirektör.
Besöksförbudet på vård- och omsorgsboenden sträcker sig fram till sista augusti, var också något omsorgsdirektören meddelade. Däremot görs undantag vid livets slut och att man får träffas utomhus.

Helena Götherfors, miljöchef berättade om den nya lag som förväntas antas idag och som kommer ge kommunen möjlighet att stänga restauranger och anläggningar där trängseln är för stor. Nytt är att tillsynen också kommer att kunna innefatta festvåningar som privatpersoner ansvarar för.
- Trots ny lagstiftning om att vi kan stänga restauranger, är det de föreskrifter som gäller privatpersoners egna ansvar att hindra smittspridning som betyder väldigt mycket. Viruset tar inte semester, avslutade Helena Götherfors.

Pressträff 2020.06.17

Pressträff med anledning av coronaviruset

Pressträffen visas i sin helhet. Den sändes ursprungligen live på Facebook.