Nyheter

Barn ska stanna hemma om någon i familjen har covid-19

2020-12-01

Symtomfria barn i för- och grundskola ska stanna hemma om någon i familjen har konstaterad covid-19. Det framgår av Folkhälsomyndighetens nya rekommendationer. Sedan tidigare gäller det för äldre elever, som elever i gymnasieskolan.

Covid-19-pandemin har inneburit stora påfrestningar för alla skolverksamheter i Sverige. De har arbetat hårt med att anpassa verksamheten för att minska risken för smittspridning. Den nya förändringen syftar till att avlasta personalen och skapa lugn och arbetsro.

- Detta är till stor hjälp för att minska oro och för att pedagoger och övrig personal inom skola och förskola ska kunna fokusera på det pedagogiska arbetet. Nu är det viktigt att alla vårdnadshavare tar ansvar och inte lämnar sina barn i förskolan eller skolan när någon i hushållet har covid-19, säger utbildningsdirektör Monica Sonde.

Länk till Folkhälsomyndighetens riktlinjer om att symtomfria barn ska stanna hemma om någon i hushållet har covid-19.