Nyheter

Beslut om eldning avrådes upphör

2020-07-28

Normal brandrisk råder i Stockholms län från den 27 juli. Detta efter en gemensam bedömning av Räddningscentral Mitt och Räddningscentralen Stockholms län utifrån SMHI:s prognosunderlag och i samråd mellan räddningstjänsterna.

Det innebär att eldning i mindre omfattning åter är tillåten. 

För mer information

Information om brandriskprognosen kan du även få på följande telefonnummer:

  • Södertörns brandförsvarsförbunds region, tfn 08-721 23 26
  • Storstockholms brandförsvars region 08-454 83 39

 

Läs nyheten Beslut om eldning avrådes upphör på Södertörns brandförsvarsförbunds webbplats.