Nyheter

Beslut om ny upphandling: digitala trygghetslås inom hemtjänsten

2023-06-26

Äldreomsorgsnämnden i Södertälje kommun har tagit beslut om att påbörja en upphandling av digitala trygghetslås i hemtjänsten.

Den 13 juni tog äldreomsorgsnämnden beslut om att införa digitala trygghetslås för personer som har hemtjänst. Södertälje kommun kommer att göra en upphandling med en leverantör och ett avtal beräknas träda i kraft under hösten 2023. Montering av låsen sker etappvis och man räknar med att alla lås kommer att vara monterade under 2024.

Trygghetslås är en vanlig teknik inom hemtjänsten och används av fler än 180 kommuner i Sverige.  De bidrar till att Södertälje kommuns hemtjänsttagare, fastighetsägare, hyresvärdar och bostadsrättsföreningar får

• en tryggare, enklare och säkrare hemtjänst i Södertälje kommun

• alla hemtjänstens inpasseringar registreras automatiskt

• den digitala nyckeln kan endast användas under ett arbetspass

• den digitala nyckeln går inte att kopiera

• färre antal nycklar behöver lämnas till hemtjänsten

• personen som bor i lägenheten använder sin nyckel som vanligt.

Här kan du läsa mer om trygghetslås i hemtjänsten.