Nyheter

Besök gärna äldreboendet utomhus eller digitalt

omsorgspersonal med en äldre man

2020-11-16

Med anledning av att antalet smittade stiger kraftigt i Södertälje uppmuntrar kommunen till att besök på äldreboenden sker utomhus eller digitalt och att man som anhörig avvaktar med besök inomhus.

Rutinerna för att genomföra säkra besök på äldreboenden har visat sig fungera väl men när antalet covid-19 fall nu ökar i lokalsamhället krävs att vi ytterligare ökar vår vaksamhet för att inte få in smitta på våra boenden.

Många besökare på våra boenden innebär ökar risk. Vi ser därför gärna att besök sker utomhus eller digitalt. Detta på grund av att många som bor där är mer sköra och känsliga för infektioner än andra, såväl för säsongsinfluensa som för det nya coronaviruset (covid-19).

Om du ändå behöver besöka våra äldreboenden krävs det att du är symtomfri och att du känner till och följer våra vidtagna åtgärder för att göra ett säkert besök. Vi vädjar till alla som fysiskt planerar att besöka ett äldreboende att föranmäla sitt besök så att vi har möjlighet att förbereda för att besöket ska bli så säkert som möjligt och undvika att många kommer till boendet samtidigt. Om du får symtom efter besöket vill vi att du informerar oss om det.

Om du behöver besöka ett äldreboende är det viktigt att du gör följande:

  • Ring till bostadsgruppen för att boka ditt besök i förväg. Vi tar maximalt emot två besökare per brukare åt gången.
  • Tvätta och sprita händerna direkt när du kommer in på boendet. Personal kommer att hämta dig i entrén där det finns visir och handsprit. Personalen lotsar dig till den du ska besöka. Visir kommer finnas att låna på plats.