Nyheter

Besök på äldreboenden ska göras utomhus

2020-07-30

På äldreboenden gäller fortfarande ett generellt besöksförbud, till och med den 31 augusti. Enligt Socialstyrelsen är det dock möjligt att besöka anhöriga utomhus. Detta gäller även i Södertälje.

– I Södertälje kommun har vi upparbetade rutiner för utomhusbesök där anhöriga kan boka tid för att mötas, och då i första hand bakom plexiglas, berättar Karin Björkryd, omsorgsdirektör i Södertälje kommun.

Det kan finnas situationer då besök behöver tas emot inomhus. Då kan det behövas extra åtgärder för att besöket ska kunna genomföras på ett säkert sätt för att förhindra smittspridning av covid-19.

– I Södertälje kommun gör vi till exempel undantag vid vård i livets slutskede, och det finns upparbetade arbetssätt och rutiner för detta. Vi kan också göra undantag om den som är verksamhetsansvarig bedömer att behovet av att ses inomhus är stort och skulle vara av stor nytta för den boende, till exempel vid psykisk ohälsa, säger Karin Björkryd.

Om det inte är möjligt att genomföra besök utomhus kan ett genomfört antikroppstest hos anhöriga motivera ett undantag från besöksförbudet.

– Det är viktigt att betona att ett genomgånget test inte automatiskt ger en rättighet till undantag från besöksförbudet. Den som är verksamhetsansvarig på boendet gör en bedömning utifrån en helhetsbild runt den enskilde och den aktuella situationen på boendet, säger Karin Björkryd.

Frågor och svar om besök på äldreboenden, Socialstyrelsen