Nyheter

Besökstält möjliggör utomhusbesök på äldreboenden

2020-12-18

För att möjliggöra besök inför jul- och nyårshelgen har besökstält iordningställts utanför alla kommunens vård- och omsorgsboenden. Tälten skapar därmed möjlighet att besöka anhöriga på kommunala boenden under rådande besöksförbud. Värme och ljus har dragits in i tälten och medarbetarna på varje boende har på lite olika sätt försökt skapa en både säker och tillfredsställande miljö för möten.

Ambitionen är att erbjuda en enkel men inbjudande besöksmiljö för trevliga besök utifrån de begränsningar som corona och årstiden medför. Vi ber därför besökare respektera följande regler inför, under och efter besöket.

  • För att besöken ska fungera smidigt ber vi besökande anhöriga att föranmäla besöket till boendet så personalen ges möjlighet att göra ett schema över besöken.
  • Antalet besökare maximeras till max tre stycken vid besökstillfälle.
  • På grund av förväntat stort intresse är besökstiden begränsad till en timme.

  • Medarbetare vid boendet möter upp besökare utanför entrén och följer med till i det iordningställda tältet eller på annan plats i direkt närhet till boendet.
  • Besökare ska tvätta/sprita händerna när de kommer samt tilldelas engångsvisir och munskydd.
  • Plexiglasskiva ska användas i tältet om det är möjligt.

  • Besökare ska vara symptomfria vid besök.
  • Uppvisar man symptom ska man avstå från besök för att undvika smitta sina anhöriga samt personal på boendet.
  • Besökare ska informera verksamheten om de efter besök uppvisat symptom eller blivit sjuk.