Nyheter

Biblioteken i Södertälje satsar på tillgänglighet

2020-06-05

Biblioteken i Södertälje har i veckan fått 900 000 kronor genom Kulturrådets satsning Stärkta bibliotek. Med pengarna vill vi bredda utbudet och göra biblioteksverksamhet tillgänglig och ännu mer relevant för fler i vår kommun.

Biblioteken i Södertälje har i veckan fått 900 000 kronor genom Kulturrådets satsning Stärkta bibliotek. Med pengarna vill vi bredda utbudet och göra biblioteksverksamhet tillgänglig och ännu mer relevant för fler i Södertälje kommun.

Fokus i vår ansökan innehöll tre prioriterade områden – gemensamma för alla kommunens sex fysiska bibliotek och det digitala bibliotek.sodertalje.se

  • tillgänglighet, både fysisk och kognitiv
  • läsfrämjande för unga
  • digital delaktighet

– Nu får vi ännu större möjligheter att fortsätta vårt läsfrämjande arbete, särskilt för unga. Vi kommer även att kunna vidareutveckla bibliotekens utbud och stärka tillgängligheten på kommunens alla bibliotek för alla, säger Helena Gomér, bibliotekschef.

Bakgrund

Kulturrådet har på regeringens uppdrag genomfört en satsning under åren 2018–2020 för att stärka folkbiblioteken i Sverige. 225 miljoner om året har fördelats till Sveriges kommuner, 25 miljoner om året till landets regioner. Med utgångspunkt i Bibliotekslagen ska stödet öka utbud och tillgänglighet till biblioteksverksamhet i hela landet. Stödet är tillfälligt och ska ge långsiktiga effekter, nå fler och öka inkludering och delaktighet. Detta var det sista utdelningstillfället.