Föreningsbidrag för aktiviteter inför valet i september 2022

animerad bild på människor

Sprida information om valet och motivera till att rösta är några aktiviteter som bidraget kan användas till. Föreningar och studieförbund kan ansöka under perioden: 2 februari - 4 mars 2022.

Föreningar och studieförbund som ansöker måste vara registrerade i Södertälje kommuns föreningsregister. De som inte är det kan ansluta sig och därefter ansöka. Flera föreningar/studieförbund kan samverka i en gemensam ansökan. Det ställs även krav på att vara partipolitiskt obunden och att aktiviteterna som genomförs är partipolitiskt neutrala.

Bidraget får användas till att:

  • sprida information om valet 2022
  • motivera personer att rösta
  • genomföra aktiviteter/skapa samhällsengagemang som ökar intresset att rösta

Södertälje kommun som inrättat föreningsstödet för att främja valdeltagande 2022 har prioriteringar när det gäller målgrupper som nås genom aktiviteten/aktiviteterna:

  • medborgare 18–49 år (förstagångsväljare baserat på ålder finns här)
  • utrikesfödda
  • personer med funktionsnedsättning
  • medborgare i områden/valdistrikt i kommunen med lägst valdeltagande i tidigare val: Ronna, Hovsjö, Geneta och Fornhöjden

Kommunen prioriterar även aktiviteter som kan nå ut till många väljare i Södertälje kommun.

En förening kan inte få hela bidragssumman

Totalt 300 000 kronor ska fördelas på flera ansökningar. En förening/studieförbund kan alltså inte beviljas hela summan.

  • Ansökan görs via kommunens e-tjänst.
  • I början av april meddelas vilka föreningar/studieförbund som beviljas bidrag. De måste delta på uppstartsmöte med kommunen, lämna in skriftlig uppföljning och hålla en muntlig redovisning om genomförda aktiviteter.
  • Föreningar/studieförbund som använt bidraget på felaktigt sätt kan bli återbetalningsskyldiga.

Mer information

Om föreningsstödet: vad ansökan ska innehålla, länk till e-tjänst för att ansöka, kontaktuppgifter för frågor med mera: Föreningsstöd valfrämjande aktiviteter 2022

Om kommunens åtgärdsplan för att främja valdeltagandet 2022: Satsningen på det här särskilda föreningsstödet är en av de aktiviteter som ingår i kommunens åtgärdsplan för att främja valdeltagandet 2022, läs mer om åtgärdsplanen: Åtgärdsplan valfrämjande aktiviteter inför de allmänna valen 2022