Nyheter

Biotopvård i Moraån, Järna 2-3 juni

informationsskylt om retroutprojektet

2020-06-01

Den 2-3 juni genomförs biotopvårdande insatser i Moraån i Järna mellan Skäve och Saltå. Stenar och död ved kommer att läggas ner i vattnet för att skapa bättre syresättning och öka den biologiska mångfalden. Åtgärden genomförs av Naturcentrum vid miljökontoret på Södertälje kommun inom ramen för EU-projektet Retrout.

Med arbetet skapar vi en variationsrik vattenmiljö genom att återföra sten i olika storlekar och mer död ved. Vattnet syresätts och stannar även lite längre i ån innan det når havet. Allt detta är viktigt för den biologiska mångfalden.

Arbetet kommer att utföras från gång- och cykelvägen med hjälp av lastbilar med kran. Lite grenar kommer att tas bort för att kranen ska komma fram och vissa träd kommer att fällas för att tillföra mer död ved. Med projektet så bidrar vi till att nå flera av våra 16 miljökvalitetsmål där den främsta är ”levande sjöar och vattendrag”.

Gång och cykelvägen kommer att kunna användas men det kommer vara lite trängre när man passerar lastbilarna.

Frågor kring arbetet skickas med ämnesrad ”Retrout” till miljokontoret@sodertalje.se

Läs mer om projektet Retrout på hemsidan för Länsstyrelsen Stockholm