Nyheter

Brukarenkät om socialtjänsten

2020-08-27

Vad tycker brukarna om socialtjänsten i Södertälje? Med start i september kommer socialkontoret att genomföra en undersökning bland besökare till individ- och familjeomsorgens olika verksamheter. Syftet med undersökningen är att ta reda på hur verksamhetens klienter upplever det bemötande de får och det stöd som ges.

Undersökningen genomförs av SKR i kommuner över hela landet, vilket möjliggör jämförelser kommuner emellan.

Undersökningen är en besöksundersökning. Det innebär att de besökare som har en bokad tid inom någon av individ- och familjeomsorgens verksamheter erbjuds att delta. Resultatet är ett viktigt underlag för att fånga upp brister men också för att kartlägga det som fungerar bra i verksamheterna.

De svarande kan välja att svara på webben eller fylla i en papperskopia. Det tar cirka fem minuter att fylla i undersökningen och deltagarna är anonyma. Resultatet från undersökningen kommer att presenteras här på sodertalje.se i början på 2021.

Höstens brukarundersökning är en av flera undersökningar som genomförs inom individ- och familjeomsorgen under 2020. Resultaten ligger till grund för det pågående kvalitetsarbetet inom Socialkontoret.