Nyheter

Kommunen genomför informationskampanj om coronaviruset på sex språk

2020-05-07

Läget är fortsatt allvarligt. Vi behöver fortsätta att hindra smittspridningen av coronaviruset. Kommunen gör nu en informationskampanj där vi går ut med information via post till hushållen i hela kommunen på språken: svenska, engelska, finska, suryoyo, arabiska och polska.

För att Södertäljeborna ska få de bästa möjligheterna att ta personligt ansvar för att minska smittspridningen går vi ut med information via post till hushållen i hela kommunen.

Läget är fortsatt allvarligt

Budskapen är att läget är fortsatt allvarligt, vi uppmanar alla att följa rekommendationerna. Informationskampanjen görs på sex språk:
- swedish/svenska
- english/engelska
- suomeksi/finska
- suryoyo
- arabic/arabiska
- polski/polska

Läs hela utskicket i PDF-format:

Information till alla hushåll coronaviruset

Informationen finns även på vår webbplats:

www.sodertalje.se/coronalanguages

Sociala medier
Hjälp oss att sprida informationen i sociala medier, dela gärna vårt: inlägg på Facebook.

Innehållet i informationen som skickas hem till alla hushåll via posten

Vi behöver fortsätta att hindra smittspridningen av coronaviruset

Läget är fortsatt allvarligt. Coronaviruset sprids i Sverige och i resten av världen. Viruset orsakar sjukdomen covid-19. För att minska spridningen av smitta är det viktigt att alla människor tar sitt personliga ansvar.

Det här kan du göra:

 • Besök inte äldre släktingar och vänner. Personer över 70 år är den främsta riskgruppen för att bli allvarligt sjuka i covid-19.
 • Du som är över 70 år bör begränsa kontakter med andra människor så långt det går. Det gäller även om du känner dig frisk. 
 • Du som är sjuk, även om du bara är ”lite förkyld” ska stanna hemma. Undvik att träffa andra människor tills du har varit helt frisk i minst två dagar.
 • Känner du dig så sjuk att du behöver vård? Ring Vårdguiden på telefonnummer 1177, åk inte direkt till en mottagning. Vårdguiden ger vägledning om när, var och hur du ska söka vård. Vid livshotande tillstånd ring telefonnummer 112.
 • Försök att hålla avståndet 2 meter till andra människor när du är på offentliga platser, eller när du till exempel är i en affär eller på bussen.
 • Res bara om det är nödvändigt. 
 • Tvätta händerna ofta med tvål och vatten i minst 20 sekunder.
 • Sprid inte information eller rykten som inte är bekräftade av någon myndighet.

Friska barn ska gå i skolan

Grundskolor och förskolor i Södertälje kommun är öppna. Folkhälsomyndigheten bedömer att det ur ett smittskyddsperspektiv inte finns anledning att friska barn ska stanna hemma. Barn som är sjuka ska däremot inte komma till skolan.

Skolorna i Södertälje har utarbetat bra rutiner och arbetssätt med tanke på läget i samhället. Det innebär bland annat mer undervisning utomhus, större avstånd mellan elever i samband med måltider och handtvätt på bestämda tider. På så sätt kan elever även i den här situationen få nödvändig undervisning.

För gymnasiet, vuxenutbildningen och yrkeshögskolan fortsätter vi med distansundervisning.

Här hittar du information om coronaviruset

 • krisinformation.se sammanställs ansvariga myndigheters information.
 • Vårdguiden har information om coronavirusets symtom med mera. Ring endast 1177 vid sjukdom.
 • Har du allmänna frågor om coronaviruset ring informationsnummer 113 13.
 • Kommunens webb sodertalje.se/coronaviruset. Här finns även informationsfilmer på flera olika språk, bland annat suryoyo, arabiska, finska, engelska och polska.