Nyheter

Dags för digitalt kosläpp

2021-05-07

Lördagen den 8 maj släpps de första djuren ut på bete i Södertäljes naturreservat. Kosläppet äger rum digitalt för andra året i rad och sänds på kommunens facebooksida från 10.50. Djuren kommer cirka 11.00. Sändningen kommer i efterhand att läggas ut på hemsidan. Flocken som består av 12 kor, 12 kalvar och en tjur, är inhyrda under sommarhalvåret och har i uppgift att hjälpa oss att hålla landskapet öppet i naturreservaten.

Kosläppen har anordnats sen 2012 och lockar många åskådare men genomförs digitalt under pandemin. Under sommaren flyttar vi djuren mellan flera hagmarker och vi har tillsyn på dem för att se att de mår bra. Betesdjur är mycket viktiga för den biologiska mångfalden och bidrar till att blommor, insekter och träd trivs. Djuren håller undan högväxande gräs och sly när de betar, de sprider frön med sin avföring och hjälper dem att gro genom att de stampar ner dem i marken. Detta gynnar både djur och växter i reservaten.

Under sommarhalvåret kommer djur att finnas i sju av kommunens naturreservat. Det är både kor och får. Det finns information på vår hemsida och på skyltar i reservaten. Om du besöker reservat ska du tänka på att hålla avstånd till djuren och låta dem vara ifred. Hundar ska alltid vara kopplade i naturreservat. Naturreservat har också specifika regler så det är viktigt att du kollar vad som gäller för just det område du ska besöka.

Här hittar du mer information om naturreservat och andra naturområden.