Nyheter

Dags för dos 4 för personer som är 80+

Illustration av ett i som i information

2022-02-21

Nu är det dags för dos 4 av covid-vaccin för alla som är över 80 år (födda 1942 och tidigare), om det har gått fyra månader sedan den senaste dosen.

Tidsbokningar görs via appen Alltid öppet eller telefonbokningen via telefon: 08–428 429 30.

Telefonbokningen finns på nio språk till.
Alla nummer till telefonbokningen finns på 1177.se